Bifrosts förskola

Vi vill ge barnen glädje och lust till ett livslångt lärande

Ljus barackbyggnad med sandlåda och lekredskap framför

Bifrost förskola, Pinnharvsgången kommer under hösten 2022 att rivas och ersättas med en ny förskola.

Projektet beräknas ta cirka 2 år. Under byggtiden är förskolans verksamhet flyttad till två andra geografisk belägna lokaler, med bra anpassad lärmiljö inne och ute. Förskolorna är centralt belägna, med närhet till natur och stad. De nya adresserna är Måldomargatan 5 och Åby Allé 65.

Vårt pedagogiska arbete

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för den pedagogiska verksamheten. Den utgår från barnens erfarenheter, intressen och behov. Vi arbetar aktivt med våra lärmiljöer inne och ute och tar vara på de möjligheter som finns i vår närmiljö.

Relaterad information

Kontakt

Bifrosts förskola

Avd. Blåklinten Havrestrået
Linblomman, Vetegrodden
Måldomargatan 5
431 62 Mölndal

Avd. Kornaxet, Prästkragen
Timotej, Vallmon
Åby Allé 65
431 45 Mölndal

031-315 20 03 Rektor
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Bifrosts förskola

Annelie Andersson
Rektor
Bifrosts förskola

Dela på:

Senast uppdaterad