Bifrosts förskola

Vi vill ge barnen glädje och lust till ett livslångt lärande

Bifrosts förskola ligger centralt i Mölndal med omedelbar närhet till naturen i Änggårdsbergen. Naturen är en viktig del av lärmiljön som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi erbjuder barnen ett upplevelsebaserat lärande och vi utgår från ett gemensamt tema.

För oss är det viktigt att förskolans verksamhet är rolig, trygg och lärorik. Vi har ett väl utvecklat samarbete med Västerbergsskolan, speciellt när det gäller övergången förskola-förskoleklass.

Vårt pedagogiska arbete

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för den pedagogiska verksamheten. Den utgår från barnens erfarenheter, intressen och behov. Vi tar vara på närheten till naturen och skolskogen samt vår stora gård. Arbetssättet är lustfyllt och ger barnen möjlighet att själva söka kunskap.

Relaterad information

Kontakt

Bifrosts förskola
Pinnharvsgången 1-2
431 47 Mölndal
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Bifrosts förskola

Annelie Andersson
Rektor
Bifrosts förskola

Dela på:

Senast uppdaterad