Framtida plan för förskolan

Bifrost förskola kommer under hösten 2022 att rivas och ersättas med en ny förskola. Under slutet av 2021 och våren 2022 förbereder vi tillfälliga lokaler för våra 180 barn som idag går på Bifrost förskola.

Under hösten 2022 kommer Bifrost förskola att rivas och ersättas. Projektet beräknas ta cirka 2 år. Under byggtiden behöver förskolan evakueras till tillfälliga lokaler för att fortsätta driva sin verksamhet. Mölndals stad har därför valt att dela upp förskolan tillfälligt på tre olika placeringar, nämligen Nya Gärdesängens förskola, Gärdesplan och Åby Allé 67.

Bifrost förskola har totalt 10 avdelningar som rymmer ca 180 barn mellan 1–5 år. Ca 75 barn flyttar till Gärdesplan och 75 till Åby Allé 67.

Vad händer i projektet just nu?

  • Förberedande markarbeten på Gärdesplan som beräknas fortsätta fram till och med mars 2022.
  • Etablering av tillfälliga paviljonger på Gärdesplan som påbörjas januari 2022
  • Inflytt av verksamhet till Gärdesplan i slutet på mars 2022
  • Förberedande markarbeten på Åby Allé 67 som beräknas sätta igång januari 2022
  • Etablering av paviljonger på Åby Allé 67 som påbörjas mars 2022
  • Inflytt av verksamhet till Åby Allé 67 i juni 2022

En ny förskola

Bifrost förskola byggdes 1975 och har under de senaste åren varit i behov av underhåll. Åtgärder för förbättrad innemiljö har genomförts men inte fungerat fullt ut. 2017 stoppade vi dessa åtgärder då de var kostsamma och kortsiktiga. Sedan dess har planen varit att riva och ersätta halva förskolan. Under framtagandet av ny detaljplan för området har flera skyfallsutredningar genomförts där man konstaterar att åtgärder på tomten och för byggnaden krävs för att stå emot skyfall. Istället för att investera i dessa åtgärder föreslås en nybyggnation av hela förskolan, som i sin utformning är anpassad till de potentiellt höga vattenflödena.

Så får du information

Vårdnadshavare med barn som har förskoleplats på Bifrost förskola kommer att få information skickad till sig via Unikum. Du kan också hålla dig uppdaterad genom att läsa på den här sidan.

Kontakt

Bifrosts förskola
Pinnharvsgången 1-2
431 47 Mölndal
031-315 20 03 Bifrost förskola
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Bifrosts förskola

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad