Kontakt, Bifrosts förskola

Avdelningar

Funktion/titel

Telefonnummer


Blåklinten

0707-701 445


Vetegrodden

0707-701 443


Linblomman

0707-701 446


Havrestrået

0707-701 447


Vallmon

0707-701 438


Prästkragen

0707-701 442


Timotej

0707-701 439


Kornaxet

0707-701 449


Köket på Åby Allé

0707-258 190


Köket på Måldomargatan

0734-444 658Fler kontaktuppgifter finns i Unikum - Logga in i Unikum

Kontakt

Bifrosts förskola

Avdelning
Blåklinten Havrestrået

Linblomman, Vetegrodden
Åby Allé 65
431 45 Mölndal

Avdelning
Kornaxet, Prästkragen

Timotej, Vallmon
Måldomargatan 5
431 62 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Bifrosts förskola

Dela på:

Senast uppdaterad