Miljöarbete på Bifrosts förskola

Vår förskola är miljöcertifierad med Grön flagg.

Via organisationen Håll Sverige rent har vi fått Grön flagg. Detta är ett synligt bevis på att vi har ett aktivt miljöarbete i vardagen.

Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Vi deltar i ett Erasmus+ projekt tillsammans med fyra andra länder där vi gemensamt arbetar för en Global hållbar utveckling med fokus på vår närmiljö.

Årets mål

  • Djur o natur, hur kan vi leva i samspel med vår natur?
  • Livsstil o Hälsa, näringsrik o närodlad mat
  • Livsstil o Hälsa, allt rör sig, hur skapar vi rörelse, hur rör vi oss?

Kontakt

Bifrosts förskola
Pinnharvsgången 1-2
431 47 Mölndal
031-315 20 03 Bifrost förskola
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Bifrosts förskola

Annelie Andersson
Rektor
Bifrosts förskola

Dela på:

Senast uppdaterad