Miljöarbete på Bifrosts förskola

Vår förskola är miljöcertifierad med Grön flagg.

Via organisationen Håll Sverige rent har vi fått Grön flagg. Detta är ett synligt bevis på att vi har ett aktivt miljöarbete i vardagen.

Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Vi deltar i ett Erasmus+ projekt tillsammans med fyra andra länder där vi gemensamt arbetar för en Global hållbar utveckling med fokus på vår närmiljö.

Årets mål

  • Djur o natur, hur kan vi leva i samspel med vår natur?
  • Livsstil o Hälsa, näringsrik o närodlad mat
  • Livsstil o Hälsa, allt rör sig, hur skapar vi rörelse, hur rör vi oss?

Kontakt

Bifrosts förskola

Avdelning
Blåklinten Havrestrået

Linblomman, Vetegrodden
Åby Allé 65
431 45 Mölndal

Avdelning
Kornaxet, Prästkragen

Timotej, Vallmon
Måldomargatan 5
431 62 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Bifrosts förskola

Annelie Andersson
Rektor
Bifrost förskola
031-315 20 03

Dela på:

Senast uppdaterad