Vår verksamhet på Bifrosts förskola

På vår stora förskola har vi tillgång till många kompetenser som barnen får ta del av på olika sätt. Vi har ett gemensamt förhållningssätt som skapar trygghet och gemenskap.

I vårt uppdrag ingår att arbeta med olika uttrycksformer som lek, sång o musik, skapande, rörelse, rytmik och drama. Allt vilar på trygghet och socialt samspel.

Ämnen som genomsyrar vår undervisning är språk, matematik och naturvetenskap/teknik.

Språk och kommunikation

Språket är grunden till allt lärande. Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt, både verbalt och estetiskt.

Litteratur och sagor är viktiga för barnens språkutveckling och vi arbetar mot en Litteraturprofil. Bokbussen kommer till oss varje månad och barnen är delaktiga i att låna böcker. Språkväskor finns att tillgå för de barn som har ett annat modersmål än svenska.

Matematik

Matematiken är ständigt närvarande i verksamheten. Vi arbetar mycket med vardagsmatematik bland annat genom att sortera, kategorisera, uppleva geometriska former, räkna och jämföra.

Naturvetenskap/Teknik

Naturvetenskap förklarar vår omvärld. Vi utgår från barnets vardagsvärld i arbetet med naturvetenskap och skapar en naturlig förståelse för dess begrepp. Barnen är fulla av nyfikna frågor och tillsammans med pedagogerna söker de svar på dessa. Det kan ske genom promenader i skogen, med hjälp av experiment och ute på vår stora gård där det finns mycket att upptäcka.

Kontakt

Bifrosts förskola

Avdelning
Blåklinten Havrestrået

Linblomman, Vetegrodden
Åby Allé 65
431 45 Mölndal

Avdelning
Kornaxet, Prästkragen

Timotej, Vallmon
Måldomargatan 5
431 62 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Bifrosts förskola

Annelie Andersson
Rektor
Bifrost förskola
031-315 20 03

Dela på:

Senast uppdaterad