Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

I ut och skur, Bokgläntan och Trollskogen

På Bölets förskola finns det två I ur och skuravdelningar.

I ur och skurpedagogiken har som grundidé att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.

Bokgläntan och Trollskogen

På Bölets förskola är det avdelningarna I ur och skur Bokgläntan och Trollskogen som arbetar efter Friluftsfrämjandets pedagogiska idé.

Ute i naturen

Pedagogikens grundidé är barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap som tillfredsställs genom vistelse i naturen. Friluftsliv bjuder på spänning, skönhet, upplevelser och rörelse, utan krav på prestation och konkurrens.

Karaktäristiskt för I ur och skurs ledarsyn är att vara medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande. I ur och skurs strävan är att alltid sätta barnet i centrum.

Målet

Målet är att ge bättre kunskap om naturen. Den ökade kunskapen skall ge barnen naturkänsla och förståelse för sambanden i naturen. Kunskaperna förmedlas genom ett lekfullt, undersökande och upptäckande arbetssätt i och med hjälp av naturen. För oss är det viktigt att barnen skall känna trygghet och glädje i skogen året om.

Ledaren ska utnyttja naturens mångfald utifrån varje barns förutsättningar, för att ge grunden till ett livslångt lärande. Målet är att förmedla kunskap till barns lek, upplevelsebaserat lärande genom olika uttrycksmedel i och med naturen. Det upplevelsebaserade lärandet är viktigt i I ur och skur. Barnen ska få uppleva med alla sina sinnen och med hela kroppen. 

Relaterad information

Kontakt

Bölets förskola
Böletvägen 2
428 35 Kållered
Fler kontaktuppgifter

Karta, Bölets förskola

Monica Holmén Klawitter
Rektor
Bölets förskola
Heljereds förskola
031-315 31 81
monica.holmen-klawitter@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 14.27