Bräcka förskola

Vi lär med hela kroppen inte bara med hjärnan. Lärandet kan ske genom lek, läsande, rörelse, bilder, att iaktta, skapande, drama, sång och musik.

Vi använder portfolio som ett hjälpmedel för att dokumentera barnets utveckling och lärande.

Förskolan skall vara trygg, rolig och lärorik samt lägga grunden till ett livslångt lärande. Vi utmanar, stimulerar och visar på möjligheter utifrån varje barns förutsättningar. Vi utgår i vårt arbete från barnets erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft.

Lekhallar och utegårdar

Vår förskola har stora ljusa lokaler med tillgång till stora lekhallar. Där samlas vi för olika aktiviteter till exempel gymnastik, rörelse, dramaövningar, fri lek och sångsamlingar. Gården är stor, öppen och bjuder bland annat på klättermöjligheter.

De yngre barnen har en egen gård, som är anpassad till deras behov. Vi ser miljön som ett pedagogiskt verktyg och vill att den ska locka till lek och aktivitet samt inspirera till att undersöka och utforska.

Bräcka förskola består av fem avdelningar, tre grupper med barn i åldrarna 3-5 år och två avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år.

Förskolan har ett eget kök där all mat tillagas av vår kock.

Relaterad information

Plan mot kränkande behandling

Kontakt

Bräcka förskola
Fageredsvägen 1
437 40 Lindome
Fler kontaktuppgifter

Karta, Bräcka förskola

Åsa Landin
Rektor
Bräcka förskola
Gastorps förskola
031-315 20 51

Dela på:

Senast uppdaterad