Broslätts förskola

Broslätts förskola är en litteraturprofilerad förskola. Vi erbjuder en verksamhet med inspirerande lärmiljöer, olika lästekniker, samtal kring böcker, dramatisering med mera.

Låg, röd tegelbyggnad med höstskiftande träd i förgrunden

Vi är en diplomerad litteraturprofilerad förskola. Vad betyder detta? Jo, bland annat att vi arbetar utifrån en temabok under ett helt läsår. Med hjälp av boken ska vi på ett lustfyllt sätt erbjuda barnen en verksamhet där alla delar i läroplanen vävs samman, såsom språk, matematik, naturvetenskap, teknik, motorik, skapande, social kompetens, mångfald och miljö.

Men att vara en litteraturprofilerad förskola innebär inte bara att man arbetar utifrån en temabok. Det handlar om mycket mer. Vi ska erbjuda barnen en verksamhet med inspirerande läsmiljöer, olika lästekniker, samtal kring böcker, dramatisering med mera.

En litteraturprofilerad förskola

På en förskola med litteraturprofil ska personalen genom ett medvetet förhållningssätt:

  • använda litteraturens möjligheter i det dagliga arbetet
  • ge barnen positiva upplevelser av böcker, läsning och berättande
  • ge barnen möjlighet att uttrycka sig med flera språk
  • samverka aktivt med biblioteket
  • regelbundet utvärdera och utveckla arbetet med litteraturprofilen

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga

(Lpfö - 18)

I SAGANS VÄRLD KAN ALLTING HÄNDA...

Relaterad information

Kontakt

Broslätts förskola
Baazgatan
431 61 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Broslätts förskola

Susanna Bosson
Rektor
Broslätts förskola
Katrinebergs förskola
031 – 315 20 39

Dela på:

Senast uppdaterad