Utevistelse och rörelse

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

Vi på Broslätts förskola arbetar aktivt med att ge barnen möjligheter till rörelse. Närheten till gymnastiksalen och närheten till skolskogen ger oss möjligheter som inte alla förskolor har.

Lek och rörelse

Genom lek och rörelse uppmuntrar vi barnen till att både träna och få stimulans för att utvecklas och utmanas. Vi strävar efter att integrera flera saker i de olika aktiviteterna, rörelse och matematik, rörelse och språkinlärning, rörelse och sång och rörelse och nyfikenhet. Allt länkas samman till en lärande helhet. Förskollärarna ansvarar för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.

Relaterad information

Kontakt

Broslätts förskola
Baazgatan
431 61 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Broslätts förskola

Susanna Bosson
Rektor
Broslätts förskola
Katrinebergs förskola
031 – 315 20 39

Dela på:

Senast uppdaterad