Eklanda gårds förskola

Eklanda gårds förskola ligger centralt i Eklanda. Vi har en härlig gård som ger barnen många möjligheter att upptäcka, utforska och leka.

Eklanda gårds förskola. Foto: Irene Sandberg

Förskolan har två avdelningar. Fröna är för de yngre barnen och Blommorna för de äldre.

Vår vardagliga verksamhet genomsyras av glädje, lek, nyfikenhet, lärande och positiv atmosfär. Genom att låta barn mötas på olika sätt och i olika sammanhang ger vi dem möjlighet att förstå hur andra tänker och de uppmuntras att samarbeta På vår förskola ser vi mångfalden som en tillgång. Vi strävar efter att barnen ska utvecklas till starka och självständiga individer, där alla får möjlighet till att uttrycka sina egna åsikter och känslor. Pedagogerna arbetar aktivt med att ha en önskvärd och föränderlig verksamhet där barnens inflytande, delaktighet och eget utforskande har en betydande roll.

Eklanda gårds förskola är litteraturprofilerad. En litteratur-profilerad förskola arbetar mot läroplanens mål med utgång i sagor och berättande. Läs mer om vår litteraturprofil på nästa sida.

camilla.axen-nolmark@molndal.se 

Varmt välkomna till oss på Eklanda gård!

Relaterad information

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Eklanda gårds förskola
Eklanda gård 128
431 49 Mölndal
031-315 28 37 Rektor
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Eklanda gårds förskola

Camilla Axén Nolmark
Rektor
Ekskogens förskola
Eklanda gårds förskola

Dela på:

Senast uppdaterad