Eklanda gårds förskolas profil

Eklanda gårds förskola är litteraturprofilerad. En förskola med litteraturprofil använder bokens stora möjligheter i det dagliga arbetet, ger barnen positiva upplevelser av böcker och läsning och har ett nära samarbete med biblioteket.

Bokhög på Eklanda gårds förskola. Foto: Irene Sandberg

Varje år väljer vi en saga som blir utgångspunkt för arbetet mot målen i läroplanen, vi läser och berättar sagor varje dag, vi reflekterar och samtalar med barnen om böckerna, vi skapar lässtunder med magi och guldkant, vi erbjuder böcker för hemlån samt varje månad kommer bokbussen till oss.

Detta gör vi för att barnen ska få möjlighet att utveckla sin fantasi och förmåga till att se saker i många dimensioner, för att skapa ett intresse och engagemang för böcker och läsning samt för att lägga grunden till bästa möjliga språk- och skrift utveckling.

Handdockor på Eklanda gårds förskola. Foto: Iren Sandberg

Kontakt

Eklanda gårds förskola
Eklanda gård 128
431 49 Mölndal
031-315 28 37 Eklanda gårds förskola
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Eklanda gårds förskola

Camilla Axén Nolmark
Rektor
Ekskogens förskola
Eklanda gårds förskola

Dela på:

Senast uppdaterad