Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Eklanda torgs förskola

Här erbjuder vi barnen en miljö som inspirerar och utmanar deras lekar och fantasi. Vi arbetar för att de ska känna trygghet och delaktighet i sin dag på förskolan.

Vi är den lilla förskolan med en avdelning där tre pedagoger och cirka 20 barn mellan åldrarna 1-5 år vistas.

Vår tanke

Vår vardagliga verksamhet genomsyras av glädje, lek, nyfikenhet, lärande och positiv atmosfär. Vår förskola ska vara en plats som uppmuntrar barns nyfikenhet, stärker deras självständighet och eget forskande. Genom att låta barn mötas på olika sätt och i olika sammanhang ger vi dem möjlighet att förstå hur andra tänker och de uppmuntras att samarbeta.

Vi arbetar efter Reggio Emilia-filosofins intentioner och välkomnar barnen till en utforskande pedagogik där vi lär oss att lära tillsammans. Vi formar en organisation och verksamhet som gör det möjligt att barns vardag fylls med tillit till sin förmåga. Där barns lust och lek är grunden för lärandet. Vår målbild är att välkomna barnen till en stimulerande, trygg och tolerant mötesplats. Här utvecklar barnen i sin vardag tillit till sin egen förmåga, respekt för olikheter och delaktighet. En förskola i tiden där barn lär sig att lära tillsammans genom kreativitet, fantasi och lek.

Varmt välkomna till Eklanda Torgs förskola!

Relaterad information

Kontakt

Eklanda torgs förskola
Eklanda torg
431 49 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Eklanda torgs förskola 

Camilla Axén Nolmark
Förskolechef
Ekskogens förskola
Eklanda torgs förskola
Eklanda gårds förskola
0760-52 49 18
camilla.axen-nolmark@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-04-26 12.41