Ekskogens förskola

Ekskogens förskola ligger vid foten av Änggårdsbergen. Här erbjuder vi barnen en miljö som inspirerar och utmanar deras lek och fantasi och vi arbetar för att de ska känna trygghet och delaktighet.

Ekskogens förskola. Foto: Irene Sandberg

Förskolan har 5 avdelningar. Regnbågen och Vattenpussen är för de yngre barnen och Droppen, Solstrålen och Virvelvinden är för de äldre. Vi har en stor och fin gård som erbjuder barnen en innehållsrik utevistelse. Maten lagas i eget kök. 

Vår vardagliga verksamhet genomsyras av glädje, lek, nyfikenhet, lärande och positiv atmosfär. Vår förskola är en plats som uppmuntrar barns nyfikenhet, stärker deras självständighet och eget utforskande. Vi har en miljö anpassad för varje ålders förutsättningar och behov. Genom att låta barn mötas på olika sätt och i olika sammanhang ger vi dem möjlighet att förstå hur andra tänker och att de uppmuntras att samarbeta.

Ekskogens förskola är litteraturprofilerad. En litteratur-profilerad förskola arbetar mot läroplanens mål med utgång i sagor och berättande. Läs mer om vår litteraturprofil på nästa sida.

camilla.axen-nolmark@molndal.se

Varmt välkommen till Ekskogens förskola, en förskola i tiden där barn lär sig att lära tillsammans genom kreativitet, fantasi och lek.
 

Relaterad information

Plan mot diskriminering och kränkande behandling


Kontakt

Ekskogens förskola
Eklanda höjd 33
431 59 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Ekskogens förskola

Camilla Axén Nolmark
Rektor
Ekskogens förskola
Eklanda gårds förskola
031-315 28 37

Dela på:

Senast uppdaterad