Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

IKT på Ekskogens förskola

På Ekskogens förskola arbetar barn och pedagoger dagligen med digitala verktyg både i lärande- och dokumentationssyfte.

Vi dokumenterar vad barnen gör och lär och barnen ges även möjlighet att dokumentera på egen hand.

På Ekskogen har vi en Smartboard och lärplattor och vi strävar efter att barnen använder de digitala verktygen på ett kreativt och skapande sätt. Vi skapar förutsättningar för att barnen blir producenter och kritiska användare. Den digitala dokumentationen ger oss också möjlighet att tillsammans med barnen reflektera över deras lärande och utveckling.

"Förmåga att kunna kommunicera, söka kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver". (Lpfö 98/10 sid 6)

Relaterad information

Kontakt

Ekskogens förskola
Eklanda höjd 33
431 59 Mölndal
031-67 40 88 fax
Fler kontaktuppgifter

Karta, Ekskogens förskola

Camilla Axén Nolmark
Förskolechef
Ekskogens förskola
Eklanda torgs förskola
Eklanda gårds förskola
0760-52 49 18
camilla.axen-nolmark@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 14.57