Enerbackens förskolas profil

Sagan och dess karaktärer hjälper oss att hålla en röd tråd i allt som händer på förskolan. Vår vision, arbetsplan, läroplanen och våra mål blir begripliga med hjälp av sagan. Det är barngruppens intresse och behov som styr vad vi behöver lägga fokus på.

Litteraturprofil

Att arbeta med saga som tema ett helt läsår innebär massor med lärmöjligheter och utmaningar utifrån alla läroplanens delar.

Sagan bearbetas med mångfald och berikas med barnens egna idéer och upptäckter. 

Litteratur, böcker och läsning finns hela tiden med som viktiga delar avbarnens vardag  på förskolan.

Vi låter barnen få uppleva glädje i både läsning och berättande i en litterär miljö där böcker är ständigt närvarande och inom räckhåll för dem. 

Vi ger barnen en låtsasdimension som grundlägger kreativitet, att kunna leka med tanken, problemlösning och främjar förmågan att tänka utanför ramarna.

I mötet med handdockor och utklädda pedagoger öppnar sig barnen och deras kommunikation kommer i centrum. Vi låter verkligheten och fantasin mötas i ett lärande som ligger nära barnens lekfullhet.

Matematik

Vi fokuserar på att lyfta matematiken i vardagen tillsammans med barnen.

Information- och kommunikationsteknik, IKT och digitala verktyg

På Lackarebäcks förskolor satsar vi på IKT och digitala verktyg och det är en del av den pedagogiska verksamheten både för barn och pedagoger. Vi arbetar med lärplattor och smart-tv i arbetet med barnen. Alla pedagoger har eget digitala arbetsverktyg.

Vi vill ge barnen möjlighet till många sätt att lära på och vi strävar efter att barnen använder de digitala verktygen på ett kreativt och skapande sätt.

Kontakt

Enerbackens förskola
Delbancogatan 30
431 35 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Enerbackens förskola

Charlotta Henningsson
Rektor
Enerbackens förskola
Ormås förskola
Stensjöns förskola
031-315 15 64

Dela på:

Senast uppdaterad