Fågelstens förskola

Vi ligger i västra Lindome och ingår i samma enhet som och Barnsjövägens förskola. På vår förskola erbjuder vi dig och ditt barn en trygg, lugn och utvecklande verksamhet som skapar goda förutsättningar för ditt barns lärande och omsorg.

Fågelstens förskola är en litteraturprofilerad förskola. Vi arbetar med barnlitteratur för att nå strävans målen i läroplanen. Vår vardagliga verksamhet genomsyras av glädje, lek, nyfikenhet, lärande och positiv atmosfär. Vår förskola är en plats som uppmuntrar barns nyfikenhet, stärker deras självständighet och eget utforskande. Barn utvecklas och lär genom lek och samspel med andra barn, därför får leken ett stort utrymme hos oss.

Gemensam enhet

Tillsammans med Barnsjövägens förskola ingår vi i en enhet och har en gemensam rektor. Vi jobbar utifrån förskolans läroplan och vår verksamhetsplan.

Vi utformar innemiljön efter barnens lekar och det är barnens behov och intressen som styr verksamheten. Vi erbjuder ditt barn olika aktiviteter i mindre och större grupper både inne och ute.

Livslångt lärande

Vi vill ge ditt barn bästa möjliga förutsättningar för ett lustfyllt och livslångt lärande. Det gör vi i samarbete tillsammans med barn, föräldrar och förskola. Vi kommer att träffas på föräldramöten, utvecklingssamtal och i den dagliga kontakten vid hämtning och lämning.

Förskolan består av två avdelningar, Lärkan och Svalan. Båda avdelningarna har barn i åldrarna 1-5 år. På varje avdelning arbetar fem-sex pedagoger i ett utvidgat arbetslag. Barngruppen varierar i storlek mellan 33-35 barn. Vi är ute minst en gång per dag, antingen på vår stora härliga gård eller på spännande utflykter i närmiljön. Maten får vi från vårt eget tillagningskök.

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om vår verksamhet.

Relaterad information

Plan mot kränkande behandling

Kontakt

Fågelstens förskola
Flyttfågelvägen 6
437 93 Lindome
Fler kontaktuppgifter

Karta, Fågelstens förskola

Yvonne Ljungström
Rektor
Barnsjövägens förskola
Fågelstens förskola
031-315 15 37

Dela på:

Senast uppdaterad