Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Fågelstens förskolas profil

Utifrån barnens intressen och idéer arbetar vi i projektarbeten där vi utmanar och lär av varandra.

En kvalité på Fågelstens förskola är att vi fokuserar på barns kommunikation. Vi samtalar och reflekterar med barnen kring deras idéer, tankar och lärande.

Ledstjärnor

Vi har fem ledstjärnor som inspirerar oss i arbetet. Etiskt förhållningssätt, kommunikation, utgå från barnet, olikheter berikar och ett livslångt lärande. Flödet av barnens tankar och idéer tas tillvara! Tillsammans skapar vi ett lustfyllt lärande, där fokus ligger på det kompetenta och kommunicerande barnet.

Läroplan

Vår förskola arbetar efter läroplanen och fokuserar just nu på områdena dokumentation (där vi dokumenterar lärprocesser), naturvetenskap, matematik och språk.  Genom att läsa förskolans läroplan får du veta vilka förväntningar och krav du kan ha på förskolan. Läroplanen finns på skolverkets hemsida.

Relaterad information

Kontakt

Fågelstens förskola
Flyttfågelvägen 6
437 93 Lindome
Fler kontaktuppgifter

Karta, Fågelstens förskola

Yvonne Ljungström
Rektor
Barnsjövägens förskola
Höganäs förskola
Fågelstens förskola
0704-67 70 72
yvonne.ljungstrom@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 15.01