Gärdesängens förskolas profil

Vi pedagoger på Gärdesängens förskola arbetar efter ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt.

Barns inflytande med leken i fokus

Vårt förhållningssätt till barns lärande är att vi bekräftar deras nyfikenhet, frågor och engagemang. När barn ges tid till lek och inflytande över sin vardag visar de vad som intresserar dem just nu. Detta blir utgångspunkt för verksamhetens innehåll.

Leken

Leken är det viktigaste för barns lärande. En bra lek- och lärmiljö skapas genom att verksamheten styrs efter barnens aktuella intressen och tankar. Vi betraktar leken både som ett mål och som ett medel i arbetet med att utveckla social kompetens​. Då lär sig barnen att uttrycka känslor, kompromissa samt känna sympati och empati.

Vi tar på oss våra "lekglasögon" och ser barns lärande i alla situationer. Leken är ett verktyg för lärande och genom dialog och samtal utmanar vi barnens tankar och idéer. Detta sker inom områden som matematik, naturvetenskap, språk, samt normer och värden.

Barnsyn

Barn på Gärdesängens förskola möts av pedagoger med en gemensam barnsyn. Vi tar tillvara och utvecklar barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.

Vi fokuserar på det kompetenta barnet. Vi är övertygade om att barn klarar många saker själva bara de ges tillåtelse att utforska och pröva. Att se det kompetenta barnet innebär för oss att barnen är delaktiga i alla sammanhang av sin dag på förskolan. Att barnen ges tid till lek och möjlighet att vara med och bestämma i demokratisk anda.

Tid

Vi värnar mycket om barnens lektid. När barn ges tid att leka får de störst möjlighet att utveckla sina intressen och färdigheter. Därför består dagen av aktiviteter som barn och lärare styr och deltar i tillsammans.

Vi ser till att vårt arbetssätt skapar en lugn, harmonisk och avstressande arbetsmiljö. Det är viktigt med en bra arbetsmiljö för barn och vuxna.

Kontakt

Gärdesängens förskola
Måldomargatan 1
431 62 Mölndal

Postadress till förskolan
Mölndals stad
Gärdesängens förskola
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Gärdesängens förskola

Christina Gyllander
Rektor
Gärdesängens förskola
Stallbackens förskola
031-315 24 16

Dela på:

Senast uppdaterad