Gastorps förskola

Välkommen till Gastorps förskola. Vi ligger i västra Lindome och består av två avdelningar, Kastanjen och Björken.

Vit träbyggnad med sandlåda, parasoll och flaggstång på den grönskande gården

På Kastanjen finns två hemvister med ett nära samarbete med varandra. Här finns barn i åldrarna 1-5 år. Avdelningen Björken har barn i åldrarna 2-5 år.

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara rolig, trygg, lärorik och vi ser barnen som aktiva och kompetenta med egen lust och kraft att lära och utvecklas. Vår miljö ska locka till lek och aktivitet och inspirera till att undersöka och utforska. Vi talar och reflekterar med barnen kring deras tankar.

Om oss

Gastorps förskola bildar tillsammans med Bräcka förskola en enhet med ett gemensamt utvecklingsfokus och en gemensam rektor. På båda våra förskolor erbjuder vi dig och ditt barn en trygg, utmanande och utvecklande miljö där varje enskild individ bemöts utifrån sina unika förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid arbetet med normer och värden och värnar om respekt för olikheter. Hos oss får du som vårdnadshavare en professionell verksamhet och ett gott bemötande.

Under läsåret 2022/2023 har vi haft en kollegial kompetenssatsning inom specialpedagogik som syftar till att vi ännu bättre skall kunna möta alla barn utifrån deras förutsättningar och utmaningar.

Alla förskolor i Mölndals stad arbetar med Unikum som verktyg för att dokumentera barnens lärande och undervisningen som sker. I Unikum kan vårdnadshavare följa det som händer på förskolan och det är även där viktig information kommuniceras.

Lekcertifiering

Gastorps förskola kommer under 2023 och 2024 att delta i en utbildning för att sedan bli lekcertifierade. Utbildningen syftar bland annat till att ta reda på hur vi på bästa sätt kan stötta barnen i leken.

Vi lägger stor fokus vid barnens lek och det sociala samspelet som lägger grunden för det livslånga lärandet. Läroplanen skriver att lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande och ska ha en central plats i utbildningen i förskolan.

Genom att ge leken stor plats i undervisningen får barnen möjlighet att utveckla sin lekstyrka förmåga till samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Vuxna finns nära för att guida, stötta och utveckla leken.

Besök

Intresserad av att komma på besök? Kontakta oss så hittar vi en tid som passar er och oss!

Relaterad information

Kontakt

Gastorps förskola
Almvägen 11
437 40 Lindome
Fler kontaktuppgifter

Karta, Gastorps förskola

Åsa Landin
Rektor
Bräcka förskola
Gastorps förskola
031-315 21 36

Dela på:

Senast uppdaterad