Brukarrådet på Gastorps förskola

Brukarrådet arbetar med att öka föräldrainflytandet i förskolan och träffas två gånger per termin. Brukarrådet har vi tillsammans med Bräcka förskola och Fågelstens förskola.

Det är önskvärt att en-två föräldrarepresentanter från varje avdelning är med på varje brukarrådsmöte. Vid mötena är även förskolechefen och personalrepresentanter med.
Här har ni som föräldrar möjlighet att ta upp relevanta frågor som rör ert barns förskola. Det kan vara alltifrån att det behövs en lampa i vagnsförrådet, snöskottning och/eller hastigheten vid förskolan.

Kontakt

Gastorps förskola
Almvägen 11
437 40 Lindome
Fler kontaktuppgifter

Karta, Gastorps förskola

Åsa Landin
Rektor
Bräcka förskola
Gastorps förskola
031-315 21 36

Dela på:

Senast uppdaterad