Gastorps förskolas profil

Vi ser det kompetenta barnet och arbetar efter att alla barn ska få möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina egna behov och förutsättningar såväl socialt, intellektuellt, känslomässigt, motoriskt och språkligt.   

Matematik- och språklig medvetenhet

Vi arbetar mycket med matematisk och språklig medvetenhet, som är en del av vår vardag.

På Kastanjen utmanas barnen genom sång, musik, sagopåsar och rim och ramsor. Under sagostunden kan vi "göra" sagan tillsammans och på så sätt ge en förståelse för språket.

Flera av våra sagor är "mattesagor" där vi tränar matematiskt begrepps­bildning och kan lägga en grund för barnens tidiga matematiska förståelse.

På björken leker vi med rim, stavelser, ord, meningar och språkljud, vilket är grundläggande för läs/skriv- inlärningen.

Vi använder oss av tecken som stöd på ett lekfullt sätt, som ett komplement till barnens språkutveckling. Genom tecken som stöd stärker barnen sitt ordförråd. 

Vi utforskar den matematiska miljön genom att sortera, jämföra, arbeta med former och matematiska begrepp.

Naturvetenskap och teknik

Vi tar vara på barnens nyfikenhet och lust att lära genom att testa och experimentera. Vi följer processen, reflekterar och dokumenterar tillsammans.

Vi strävar efter att barnen ska få en förståelse hur vi påverkar vår miljö genom att aktivt arbeta med grön flagg och kommunens PelleKan.

Vi använder oss av återvinningsmaterial som barnen får utforska och experimentera med.

Relaterad information

Kontakt

Gastorps förskola
Almvägen 11
437 40 Lindome
Fler kontaktuppgifter

Karta, Gastorps förskola

Åsa Landin
Rektor
Bräcka förskola
Gastorps förskola
031-315 21 36

Dela på:

Senast uppdaterad