Miljöarbete i förskola och skola

Våra förskolor och skolor arbetar utifrån Mölndals vision ”En hållbar stad där vi växer och mår bra”.

Som barn i Mölndal får du i förskolan och skolan kunskaper om att nå målen för hållbar utveckling samt förståelse för den egna livsstilen, miljön och samhället.

För att nå dessa mål lägger vi stor vikt vid ett pedagogiskt arbete som stärker ett naturvetenskapligt förhållningssätt, skapar delaktighet för våra unga i ett hållbart samhälle samt en positiv framtidstro.

Friska miljöer

I Mölndals vision står det att läsa "En hållbar stad där vi växer och mår bra".
Arbetet med Friska miljöer är ett prioriterat miljöarbete i Mölndals stad med ett tydligt samarbete mellan förvaltningar och i linje med visionen.
I vår vardag omger vi oss dagligen av olika saker som ibland kan innehålla kemikalier. Barn är extra utsatta och känsliga för kemikalier. Därför prioriterar vi att arbeta för att minimera farliga ämnen i barns vardag.
I Mölndal finns sedan 2014 ett stödmaterial för våra förskolor i arbetet med miljömålet Giftfri miljö.

Miljöombud

Varje förskola och skola har minst ett miljöombud. Miljöombuden inspirerar kring och driver miljöarbetet på enheten eller är talesman för en miljögrupp. Miljöombudet är också en länk ut till alla barn och elever och även deras föräldrar. Miljösamordnaren samordnar miljöombuden några gånger per år i nätverksform.

Hållbar utveckling i andra lärmiljöer

Att förundras över naturen ger en känsla av vördnad och en vilja att vårda den. Grundtanken med skolskogar är att låta barnen uppleva, undersöka och förstå verkligheten i naturen. I Mölndal finns flera skolskogar som fungerar för att stärka arbetet med utomhuspedagogik.

Sedan 2008 har skolförvaltningen ett samarbete med Universeum, Nordens största science center. Samarbetet innebär att förskoleklass, alla klasser i årskurs fyra och åtta varje år besöker Universeum och fördjupar sig i olika teman. Hundratals lärare och tusentals barn och elever har hittills fått nya kunskaper och erfarenheter inom samarbetet.

Förskola och skola har möjlighet att årligen ta del av ett pedagogisk program på Gunnebo. Ett samarbete som stärker den naturhistoriska delen genom att tar vara på en kulturhistorisk plats i Mölndal.

Återvinning, återanvändning och kretslopp

En viktig del av kretsloppsarbete är att ta hand om det avfall vi gör av med. I Mölndals förskolor och skolor är källsortering en naturlig del i verksamheten.

Skatans återanvändningscenter och arbetet med det kreativa resurscenter Sinkadusen är en viktig del av miljöarbetet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad