Pedagogisk dokumentation

En förskolas arbetslag ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande, Lpfö98, 2.6. Detta kallas pedagogisk dokumentation.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Uppdraget innebär att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla barn ska utvecklas i riktning mot de verksamhetsmål som finns inom förskolan.

Alla barn ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna nå så långt som möjligt. Barn i förskolan bedöms aldrig mot några färdiga normer då det inte finns några i förskolans läroplan.

Digital dokumentation​

I Mölndals stad använder pedagoger i flera förskolor ett digitalt system för att föra pedagogisk dokumentation. Detta system heter Unikum och vi arbetar i Mölndal med Unikum från förskolan upp till år 9.

Vi har digitala verktyg bland annat för att:

  • ytterligare synliggöra ditt barns lärande och utveckling
  • underlätta och förbättra uppföljningen av verksamheten
  • synliggöra kopplingen till nationella mål
  • underlätta delaktighet
  • stödja dokumentation på ett likvärdigt sätt

Relaterad information

Kontakt

Anna Brügge-Josefsson
Verksamhetschef förskolor
Skolförvaltningen

Dela på:

Senast uppdaterad