Kompetensutveckling och föreläsningar Sinkadusen

Sinkadusen är ett hus för kreativitet och kompetensutveckling. Välkommen att ta del av vårt utbud!

Kompetensutveckling och föreläsningar 2021

Under höstterminen 2021- 2022 erbjuder vi dessa föreläsningar och
workshops i digital form eller utomhus på studiedagar och APT.

  • Linjens Språk: Linjen kan gå över alla kultur- och språkbarriärer och är därför ett av de mest demokratiska uttrycksmedel som vi kan använda. Digital föreläsning och workshop.
  • Visuell kommunikation: Vad, hur, varför och för vem dokumenterar vi? Digital föreläsning och workshop.
  • Naturkonst: Naturkonst skapas för att utvecklas, förändras och slutligen förfalla. Vi utgår från boken Levande Spår - att upptäcka naturen genom konst och konsten genom natur. Föreläsning och workshop sker utomhus.
  • Lärmiljö på lika villkor: Att erbjuda språkligt inspirerande miljöer där förskolan blir barnens arena och där barnen får möjlighet att påverka och gestalta sina tankar. Digital föreläsning och arbete i processgrupper.
  • Digitalitet i förskolan: Hur kan de digitala verktygen stödja och fördjupa barns lek, utforskande och lärande? Digital föreläsning och arbete i processgrupper.
  • Magin sker i mötet: Vi utgår från boken Om relationell pedagogik (Aspelin & Persson), baserad på forskning om interaktionens och samhörighetens betydelse. I varma och uppmuntrande relationer mellan pedagoger och barn deltar vi alla i en ömsesidig process där det betydelsefulla lärandet inträffar. Digital föreläsning och arbete i processgrupper.

Bokning på Sinkadusen

På Sinkadusen erbjuder vi workshops både för våra egna förskolor i staden men också för er som bor utanför vår kommun. Kostnad för workshops riktade till besökare utanför Mölndals stad: 1-9 personer - 4.000 kr. 10-19 personer - 5.500 kr. Boka genom att kontakta:
carina.eriksson@molndal.se telefon: 0728-56 33 23
anette.eskilsson@molndal.se telefon: 0768-81 56 77

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad