Mer om Skatan återanvändningscenter

Skatan är ett kreativt och pedagogiskt återanvändningscenter för barn och pedagoger i Mölndals stad.

Genom ett samarbete med företag i staden tar vi tillvara på deras rest- och spillmaterial. Vi ser att materialet inspirerar till nytänkande, lekfullt skapande
och utforskande.

En kreativ och hållbar mötesplats

Skatan är en mötesplats där vi arbetar tillsammans i frågor som handlar om ett miljömedvetet förhållningssätt, kreativa lärprocesser och konstnärlig verksamhet.
Skatan har öppet varje vecka då pedagoger kan komma och hämta material som sedan kan berika arbetet och lärmiljöerna på förskolorna i staden. Allt rest- och spillmaterial på Skatan miljögranskas och vi arbetar parallellt med Mölndals stads lokala miljömål: Friska miljöer i förskolan.

Skatans målbild

På Skatan ser vi fantasi och kreativitet som grunden och förutsättningen för skapandet av allt nytt och alla nya upptäckter. Vi vill locka till nya möten och upptäckter genom kommunikation mellan människor, material och miljö. Vår grundsyn är att möjligheterna till kreativt tänkande och handlande hör ihop med både det material som barn får tillgång till och hur människorna omkring dem förhåller sig till materialets potential.

Fortbildning på Skatan

På Skatan återanvändningscenter ordnas fortbildning och inspirationsträffar för pedagoger att arbeta utforskande med spillmaterialet. Det finns också möjlighet för barngrupper att komma och arbeta kreativt med materialet.

Kontakta oss för mer information

Telefon: 0728-56 33 23.
carina.eriksson@molndal.se - kreativ ledare
kajsa.lindgren@molndal.se - operativ ledare
Öppettider efter överenskommelse.

Du hittar oss på: Torallastigen 5, 431 55 Mölndal.
Följ oss även på Skatans återanvändningscenter på Facebook.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad