Glasbergets förskola

Glasbergets förskola ingår i Glasberget, Ryet och Rävekärrs pedagogiska enhet. Vi bygger vår utbildning utifrån vår gemensamma målbild “Med fantasi och glädje i fokus ser vi varandras möjligheter i det livslånga lärandet”

Glasbergets förskola gård. Foto: Lena Schmidt Lindberg

På våra förskolor skall alla barn känna sig trygga, utvecklas och ha roligt. Vi vill
skapa möjligheter för varje barn, att efter egna förutsättningar utveckla sina förmågor i en miljö med mycket fantasi och glädje. Vi arbetar därför med ett upplevelsebaserat lärande med sagan som verktyg och utgångspunkt i vår undervisningen. Vi strävar efter en utbildningen som är utvecklande, utmanande och lustfylld för alla barn som går på våra förskolor.

Våra grupper
På Glasbergets förskola har vi fyra grupper, två avdelning med äldre barn och två
avdelningar med yngre barn. Avdelningarna Kantarellen och Björktickan har barn i
åldrarna 1-3 år, avdelningarna Karusellen och Flugsvampen har barn i åldrarna 3-5
år.

Litteraturprofil kopplat till tematiskt arbetssätt
Glasbergets förskola arbetar är en litteraturdiplomerad förskola vilket är ett fördjupat, litterärt samarbete mellan förskolor, familjedaghem och biblioteken. Det innebär att förskolan arbetar utifrån gemensamt framtagna kriterier. Den övergripande tanken är att stimulera barnens språk- och läsutveckling och att barnen ska uppmuntras till att reflektera över text och bild genom riklig tillgång till litteratur, digitala verktyg och en fantasifull, språkstimulerande miljö.

Tematiskt arbetssätt
För att tydligt koppla ihop våran litteraturprofil med vår utbildningen så använder vi
oss av en årslång saga. Sagan hjälper oss att skapa en röd tråd i de processer som
pågår i undervisningen och blir en hjälpsam metod för att uppnå målen i läroplanen.
Det blir ett lustfyllt sätt att skapa ett meningsfullt och lustfyllt lärande för barnen. I vårt arbete med sagan får barnen också möjligheter att uppleva, utforska, upptäcka och tillföra sina egna idéer. Ett arbetssätt som främjar fantasi, glädje och lärandet.

TAKK
Pedagogerna på förskola har utbildat sig i och arbetar med TAKK, "tecken som
kompletterande och alternativ kommunikation". TAKK konkretiserar och stärker den
talade språkutvecklingen och det gör man bland annat med tecken och bildstöd i
verksamheten.

Digitala verktyg
I alla grupper finns det iPads och smart-TV. Vi strävar efter att barnen skall utveckla
en adekvat digital kompetens och använder de digitala verktygen på ett kreativt sätt.
Vi skapar förutsättningar för att barnen blir producenter och kritiska användare. Den
digitala dokumentationen ger oss också möjligheten att tillsammans med barnen
reflektera över lärprocesser och utveckla bättre arbetsprocesser i vår utbildning.

Relaterad information

Kontakt

Glasbergets förskola
Glasbergsgatan 26
431 34 Mölndal
031-315 21 42 Glasbergets förskola
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Glasbergets förskola

Liselotte Bitsch
Rektor
Glasbergets förskola
Ryets förskola

Dela på:

Senast uppdaterad