Glasbergets förskolas profil

Vi arbetar tematiskt med sagor som grund för barns utveckling och lärande.

Sagan som arbetssätt

Med stor omsorg väljer vi varje år en ny saga Pdf, 127.2 kB. som sedan ligger till grund för vårt arbete med de olika delarna i förskolans läroplan. Det är ett arbetssätt som gör att barnen utvecklas och lär sig om sin omvärld på ett lekfullt och lustfyllt sätt. 

Litteraturprofil

I samarbete med Mölndals stadsbibliotek är Glasbergets förskola sedan 2010 en litteraturprofilerad förskola. En förskola med litteraturprofil

 • Använder bokens möjligheter i det dagliga arbetet
 • Ger barnen positiva upplevelser av böcker och läsning
 • Samverkar aktivt med biblioteket

Vi strävar efter att

 • Barnen utvecklar fantasi och möjlighet till att se saker i fler dimensioner
 • Barnen får ett intresse och engagemang för böcker
 • Barnens ordförråd berikas
 • Barnen får goda förutsättningar för kommande läs- och skrivinlärning
 • Barnen blir goda läsare årskurs 3

Metoder

 • Vi använder sagan som grund för barns lärande och utveckling
 • Har en inbjudande litterär miljö på avdelningarna
 • Vi samtalar/reflekterar med barnen om böcker
 • Erbjuder barnen lässtunder med guldkant
 • Erbjuder böcker för hemlån

Kontakt

Glasbergets förskola
Glasbergsgatan 26
431 34 Mölndal
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Glasbergets förskola

Liselotte Bitsch
Rektor
Glasbergets förskola
Ryets förskola

Dela på:

Senast uppdaterad