Glasbergets förskolas profil

Vi arbetar tematiskt med sagor som utgångspunkt för barns
utveckling och lärande.

Sagan som utgångspunkt för lärandet

För att tydligt koppla ihop litteraturprofilen med vår utbildning och undervisning arbetar vi med en årslång saga. Sagan är den röda tråden i lärprocesser och är en metod för pedagoger att synliggöra deras medvetna arbete med läroplan och barnkonventionen i sin undervisning. Med sagan som utgångspunkt kommer alla barn att erbjudas flera magiska händelser tillsammans med sagans karaktärer och historia under hela läsåret.

Barnen kommer att träffa flera karaktärer från sagan och det är pedagogerna som klär ut sig i syfte att skapa ett lustfyllt och upplevelsebaserat lärande kring våra läroplansmål. Utifrån det som sker lyssnar vi aktivt in barnens röster, åsikter, reflektioner och nyfikenhet för det som sker för att utveckla vårt arbete med sagan utifrån barnens intressen och erfarenheter.

Vårt arbete med sagan speglas i lärmiljöer inomhus och utomhus. Lärmiljöer är inspirerade av sagan och föränderliga.Vi har en uppstartsteater där pedagoger klär ut sig eller skapar karaktärer från sagan. Under läsåret samlas alla på förskolan för att ta del av nya händelser genom estetiska uttryckssätt. Ett arbetssätt som främjar fantasi, glädje och lärandet.

Tecken som kompletterande och alternativ
kommunikation, TAKK

Pedagogerna hos oss har utbildat sig i och arbetar med TAKK, tecken som kompletterande och alternativ kommunikation.

TAKK är en kompletterande metod för att stärka den verbala språkutvecklingen. Det innebär att pedagoger och barn arbetar med tecken och bildstöd i vardagen. Vi vill erbjuda alla barn på förskolan möjligheten att göra sin röst hörd utifrån sin egen förmåga. Alla kommunicerar och med TAKK uppmärksammar vi barn på att den icke-verbala kommunikationen är lika viktig som den verbala.

Kontakt

Glasbergets förskola
Glasbergsgatan 26
431 34 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Glasbergets förskola

Liselotte Bitsch
Rektor
Glasbergets förskola
Ryets förskola
031-315 21 42

Dela på:

Senast uppdaterad