Gundefjällets förskola

Välkommen till Gundefjället. Vi har fyra avdelningar där vi varje dag arbetar för barnens lärande och utveckling. På vår förskola får barnen en unik möjlighet att vara så nära naturen som möjligt. Omgivningen ger möjlighet till många härliga upplevelser.

Låg gul byggnad med en grönskande skolgård full av lekredskap framför

Vår miljö

Genom att vi på förskolan skapar en miljö som är inspirerande, tydlig, tillgänglig och åldersanpassad kan barnen påverka sin egen vardag och på så sätt få inflytande över sin dag på förskolan.

Miljön bjuder in till lek och aktivitet och ger sinnesupplevelser för att skapa nyfikenhet, lust och förundran hos barnen. I miljön skapar vi mötesplatser för barnen där de får möjlighet att mötas för att lära av varandra och uttrycka sig genom olika material.

Vi har en stor och härlig gård som även den ska locka till nyfikenhet och nya utmaningar.

Arbetssätt

Vi arbetar aktivt med förskolans Läroplan (Lpfö 18). Genom lek, samspel och kreativitet fördjupar vi oss inom olika områden i förskolans läroplan och utbildar samt undervisar barnen.

Våra avdelningar

Välkomna till; Modet, Glädjen, Hoppet och Viljan!

Förskolan består av fyra avdelningar. Varje avdelning har tillgång till eget utrymme samt ett gemensamt utrymme som vid delar med vår så kallade kompisavdelning. Där sker det ett nära samarbete för att skapa trygghet och struktur.

Relaterad information

Plan mot kränkande behandling

Kontakt

Gundefjällets förskola
Gundefjällsgatan 130
431 50 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Gundefjällets förskola

Anna Åsheim
Rektor
Balltorpskogens förskola
Gundefjällets förskola
031 317 12 57

Dela på:

Senast uppdaterad