Bosgårdens pedagogiska enhets målbild

På Bosgårdens pedagogiska enhet syns det att vi främjar lärande, lust och framtidstro. Vi utgår från läroplan för förskolan samt de ledord som pedagogerna på förskolan tillsammans tagit fram.

Övergripande arbetar vi utifrån det kompetenta barnet och vill att barnet utifrån sina förutsättningar ska få stöttning och utmaningar. Våra ledord följer med barnen under skoldagen och vårt arbete utgår från dem:

Trygghet

Det viktigaste för oss är att barnet känner sig tryggt med oss och på förskolan. Vi arbetar i mindre grupper och är nära barnen, leker tillsammans och tröstar när det behövs. Vi har språket i fokus och samtalar mycket med barnen i olika situationer under dagen, både i dialog, bildstöd och tecken och prioriterar att barnen ska känna sig lyssnade på. Vi vill att skoldagens upplägg ska vara tydligt för barnen och arbetar med tydliga ramar.

Uppmuntrande

Vi uppmuntrar barnen att försöka själva och utifrån sina förutsättningar stöttas och utmanas. Vi lyfter barnen i det de gör och uppmundrar dem att ta hjälp av varandra.

Utforskande

Tillsammans med barnen utforskar vi och upptäcker våra miljöer, både inomhus och utomhus.

Lyhördhet

Vi strävar efter att vara lyhörda för både det barnen uttrycket verbalt, med kroppsspråket och anpassar oss efter barnens behov i den utsträckning det går.

Integritet

Vi värnar om barnens integritet och omsorg ska vara på barnets villkor. Ett led i detta är att uppmuntra barnen att byta sin egen blöja och att vara själv på toaletten, eller med stöd av en pedagog om det behövs.

Vi frågar alltid barnen om de till exempel vill ha en kram eller vill sitta i knät. Vi arbetar med ordet “stopp” där barnen både får lära sig att använda och lyssna till ett “stopp” och att ett nej betyder nej.

Kontakt

Hagåkers förskola
Kronogatan 4
431 41 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Hagåkers förskola

Veronica Stigholt
Rektor
Hagåkers förskola
Torallastigens förskola
031-315 20 84

Dela på:

Senast uppdaterad