Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Hagåkers förskolas profil

Vi vill skapa en förskola som bygger på värdeorden: Välkomnande, Nyfikenhet, Tillit och Delaktighet.

Reggio Emilia

I arbetet med att tolka och omsätta läroplanen i det praktiska arbetet är den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia i norra Italien en stor inspirationskälla. Den filosofin innebär bland annat en övertygelse om att alla barn föds intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska omvärlden och att lära.

Utforska

Arbetet och miljön formas och förändras hela tiden utifrån barnens behov, intresse och nyfikenhet. Tillsammans med “medforskande” vuxna uppmuntras barnen att med hjälp av alla sina sinnen utforska omvärlden. Det kompetenta barnet står i fokus och ses som ett barn som kan och vill och får möjlighet att prova själv.

Pedagogisk lärmiljö

De miljöer barnen möts av här på Hagåkers förskola skall inspirera dem och väcka deras nyfikenhet. Vi erbjuder barnen en pedagogisk lärmiljö med material som lockar till mångfald av lek, erfarenhetsuttryck och upplevelser. Ett material som barnen kan experimentera med och utforska på många olika sätt.

Dokumentera

Genom att observera och dokumentera, med hjälp av text, foto, ljud och film, kan vi upptäcka vad som väcker barnens intresse, hur barnen tänker och handlar i specifika situationer. Dokumentation och reflektion ger oss möjlighet att gå vidare med att forma och utveckla innehållet i den pedagogiska verksamheten. I dokumentationen kan vi upptäcka vilka läroprocesser barnen är inne i och därmed synliggöra dem för barn, föräldrar och pedagoger.

Kontakt

Hagåkers förskola
Kronogatan 4
431 41 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Hagåkers förskola

Monica Kable
Rektor
Krokslätts förskola
Högalidens förskola
0707-69 03 92
monica.kable@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 15.07