Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

IKT på Hagåkers förskola

IKT är information- och kommunikationsteknik

På Hagåkers förskola arbetar barn och pedagoger dagligen med digitala verktyg både i lärande- och dokumentationssyfte. Vi dokumenterar vad barnen gör och lär och barnen ges även möjlighet att dokumentera på egen hand.

Barnen producerar

Vi har en smartboard där barnen har möjlighet till många sätt att lära på och vi strävar efter att barnen använder de digitala verktygen på ett kreativt och skapande sätt. Vi skapar förutsättningar för att barnen blir producenter och kritiska användare. Den digitala dokumentationen ger oss också möjlighet att tillsammans med barnen reflektera över deras lärande och utveckling.

Förmåga att kunna kommunicera, söka kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver". Lpfö 98/10 sid 6.

Kontakt

Hagåkers förskola
Kronogatan 4
431 41 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Hagåkers förskola

Monica Kable
Rektor
Krokslätts förskola
Högalidens förskola
0707-69 03 92
monica.kable@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 15.07