Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Projekt på Hagåkers förskola

I ett unikt projekt är vi på väg mot systematisk skolutveckling.

Lärande och inflytande på riktigt när olikhet är normen

Vi är del i ett unikt samarbete i skolutveckling där forskning och praktik möts i vardagsverkligenheten. Tillsammans med fyra förskolor, tre låg-mellanstadieskolor och tre högstadieskolor samverkar vi med Göteborgs universitet, Skolutvecklare i Mölndal, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) och Skolverket.

Projektet syftar till att alla barn skall mötas av en meningsfull, likvärdig och tillgänglig lärmiljö. Där det ges förutsättningar att vara delaktiga i lärande och gemenskap. Projektet involverar alla barn/elever och föräldrar har fått möjlighet att ta del av projektet genom uppföljning, utvärdering på föräldramötet

Delaktighet och inflytande

Projektrubriken ”Lärande och inflytande på riktigt – när olikheten är normen”. Vill visa på en inriktning där delaktighet och inflytande är på riktigt och omfattar alla plan i organisationen. Olikheten är normen står för att ”alla skall med i en förskola/skola för alla”. Det är då avgörande om vi förstår varandras behov både vad det gäller kommunikation, lärande så att olikheter blir möjligheter.

Med utgångspunkt från Projektet och våra värdeord och målbild har vi valt att fokusera på:

  • Vi reflekterar ofta tillsammans med barnen kring deras lärande
  • Barn har inflytande i den dagliga verksamheten

Om du vill veta mer: www.skolutvecklingmolndal.net

Barns inflytande

"I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskola. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger utryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planering av verksamheten. Lpfö 98/10 sid 12

Kontakt

Hagåkers förskola
Kronogatan 4
431 41 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Hagåkers förskola

Monica Kable
Rektor
Krokslätts förskola
Högalidens förskola
0707-69 03 92
monica.kable@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 15.08