Systematiskt kvalitetsarbete

För att synliggöra barnens erfarenheter i undervisning och utbildning arbetar vi med systematisk kvalitetsarbete på vår enhet. Detta innebär att vi med jämna mellanrum planerar, följer upp, utvärderar och utvecklar vår verksamhet.

I det systematiska kvalitetsarbete fokuserar vi på olika lärområden från läroplanen för att tydligt se att barnen erbjuds alla delar under ett läsår. Social utveckling och lek, språk, teknik, matematik, digital kompetens, naturvetenskap och miljö, estetiska lärprocesser och rörelse, samt emotionell utveckling och integritet är läsårets lärområden. Du som vårdnadshavare har möjlighet att ta del av detta via Unikum.

Kontakt

Hagåkers förskola
Kronogatan 4
431 41 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Hagåkers förskola

Veronica Stigholt
Rektor
Hagåkers förskola
Torallastigens förskola
031-315 20 84

Dela på:

Senast uppdaterad