Heljereds förskola

Heljereds förskola är byggd för att kunna möta barnets behov och stimulera nyfikenhet och lärande.

Vit träbyggnad med en grönskande skolgård omgärdad av staket

Satsning för att bli en lekcertifierad förskola

Heljereds förskola kommer under läsåret 2021/2022 att delta i en utbildning för att vid läsårets slut bli lekcertifierade. Läroplanen skriver att lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande och ska ha en central plats i utbildningen i förskolan. Vi försöker besvara frågan - varför leker barn?

Genom en normkritisk granskning av gamla föreställningar om lek och ny teoretisk kunskap som ger möjlighet till mer normkreativ hållning till lekande. Lekens betydelse ur ett neurologiskt och relationsteoretiskt perspektiv presenteras, liksom lek som barns sätt att vara i världen. Målet är att tydliggöra och utveckla lek som undervisning.

Våra Värdeord

Trygghet
På vår förskola innebär trygghet att våga vara sig själv, närvarande aktiva pedagoger och ett respektfullt möte. 

Glädje
På vår förskola innebär glädje glada skratt, varm gemenskap och en tillåtande miljö där vi har möjlighet att bjuda på oss själva.

Lärande
På vår förskola innebär lärande lustfylldhet, att ta vara på barnens nyfikenhet och intresse samt att pedagogen är utmanande och medupptäckande.

Delaktighet och inflytande
På vår förskola innebär delaktighet att vi skapar en utbildning utifrån alla barns olika förutsättningar. Att som barn ha inflytande över sin vardag.

På avdelningarna arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i ett arbetslag för att på bästa sätt kunna möta barnen och forma verksamheten.

Heljereds förskola består av två avdelningar

På Daggkåpan går barnen som 1-3 år.  De är indelade i två smågrupper med två pedagoger i varje grupp.

På Åkervindan går barn som är 3-5 år. Även de är indelade i tre mindre grupper med två pedagoger i varje grupp.

Utomhuspedagogisk profil

Heljereds förskola har en utomhuspedagogisk profil. Detta innebär att vi utifrån barnens förutsättningar använder naturen som ett pedagogiskt rum där barnen leker och lär. Vi använder vår inspirerande gård och välplanerade inomhusmiljö som utgångspunkt för lekfullt lärande.

Bemötande

Våra styrdokument är

  • Konventionen om mänskliga rättigheter
  • Barnkonventionen
  • Läroplanen (Lpfö 98)

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

Relaterad information

Plan mot kränkande behandling

Kontakt

Heljereds förskola
Heljereds byväg 1
428 37 Kållered
Fler kontaktuppgifter

Karta, Heljereds förskola

Camilla Stenman Svensson
Rektor
Bölets förskola
Heljereds förskola
031-315 20 25

Dela på:

Senast uppdaterad