Heljereds förskola

Heljereds förskola är byggd för att kunna möta barnets behov och stimulera nyfikenhet och lärande.

Vit träbyggnad med en grönskande skolgård omgärdad av staket

Heljereds förskola består av två avdelningar. Åkervindan som har barn i åldrarna 3-6 år, och Daggkåpan som har barn i ålder 1-3 år. Pedagogerna delar upp sig i två grupper på respektive avdelning.

Specialpedagogik i förskolans praktik

Alla pedagoger på förskolan genomgår under läsåret 2023/24 en utbildning från skolverket som heter ”Specialpedagogik i fokus”.

Syftet med utbildningen är att ge oss en bredare kunskap och förståelse för vad som kännetecknar inkludering och inkluderande arbetssätt. Syftet är också att vi ska reflektera över den egna förskolans arbetsmetoder och hur undervisningen kan utvecklas så den stödjer varje enskilt barns utveckling och lärande.

Heljered är en lekcertifierad förskola

Heljereds förskola är sedan läsåret 21/22 lek certifierad. Det innebär att leken har stort fokus i barnens vardag. Bölets förskola är sedan läsåret 21/22 lek certifierad. Det innebär att leken har stort fokus i barnens vardag.

Läroplanen skriver att lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande och ska ha en central plats i utbildningen i förskolan. Vi försöker besvara frågan - varför leker barn?

Genom en normkritisk granskning av gamla föreställningar om lek och ny teoretisk kunskap som ger möjlighet till mer normkreativ hållning till lekande. Målet är att tydliggöra och utveckla leken som undervisning

Heljered är en miljöcertifierad förskola

Förskolan är miljöcertifierad vilket innebär att vi varje år arbetar med hållbar utveckling genom Grön flagg. I början av varje läsår samlas miljögruppen och startar en ny resa där vi sätter upp gemensamma mål för hela förskolan. Arbetet mot målen anpassas och utformas sedan efter varje grupp och de barn som ingår i den.

Våra Värdeord

Trygghet
På vår förskola innebär trygghet att våga vara sig själv, närvarande aktiva pedagoger och ett respektfullt möte. 

Glädje
På vår förskola innebär glädje glada skratt, varm gemenskap och en tillåtande miljö där vi har möjlighet att bjuda på oss själva.

Lärande
På vår förskola innebär lärande lustfylldhet, att ta vara på barnens nyfikenhet och intresse samt att pedagogen är utmanande och medupptäckande.

Delaktighet och inflytande
På vår förskola innebär delaktighet att vi skapar en utbildning utifrån alla barns olika förutsättningar. Att som barn ha inflytande över sin vardag.

På avdelningarna arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i ett arbetslag för att på bästa sätt kunna möta barnen och forma verksamheten.

Bemötande

Våra styrdokument är

  • Konventionen om mänskliga rättigheter
  • Barnkonventionen
  • Läroplanen (Lpfö 98)

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

Relaterad information

Plan mot kränkande behandling

Kontakt

Heljereds förskola
Heljereds byväg 1
428 37 Kållered

Postadress till förskolan
Mölndals stad
Heljereds förskola
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Heljereds förskola

Malin Espenholt
Rektor
Bölets förskola
Heljereds förskola
031-315 20 25

Dela på:

Senast uppdaterad