Högalidens förskola

Högalidens förskola är en nybyggd förskola i norra Mölndal. Förskolan är den första i Västsverige att Svanenmärkas.

Högalidens förskola

Förskolan har sex avdelningar, två grupper för barn 1-3 år och fyra grupper för barn 3-6 år. Våra ledord är:

  • Glädje
  • Nyfikenhet
  • Trygghet
  • Respekt

Öppet hus

Onsdag den 24 april 2024 är du välkommen på öppet hus på förskolan. Anmälan görs via mejl till rektor Monica Kable monica.kable@molndal.se.

  • Tid: kl. 15:30
  • Plats: Högalidsgatan 2, Mölndal

Relationellt förhållningssätt

Vi har ett gemensamt fokus på att utveckla det relationella förhållningssättet. Detta innebär att vi strävar efter en utbildning som består av att skapa värme, förtroende, tillit och ömsesidig respekt. På vår förskola vill vi att varje barn skall mötas utifrån sina förutsättningar, behov och intressen. Barnet möter medforskande och inlyssnande pedagoger som inspirerar och utmanar barnets utveckling och kreativitet genom olika estetiska lärprocesser. Vi skapar en lärandemiljö full med nyfikenhet, glädje och upptäckarlust.

Språk i fokus

På vår förskola arbetar vi medvetet med barnets språkutveckling. Genom språkutvecklande aktiviteter baserade på barnens egna kunskaper och erfarenheter läggs grunden till inflytande, delaktighet och ansvarstagande. Med språkstimulerande miljöer, litteratur, samspel och samtal uppmuntrar vi interaktion. Språk är grunden för en känslomässig, intellektuell och social utveckling.

Hållbarhet

För oss är det viktigt med hållbarhetsperspektiv utifrån relationer, miljö och hälsa. Förskolan har eget tillagningskök och kock.

Relaterad information

Kontakt

Högalidens förskola
Högalidsgatan 2
431 38 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Högalidens förskola

Monica Kable
Rektor
Krokslätts förskola
Högalidens förskola
031-315 15 12

Dela på:

Senast uppdaterad