Högalidens förskola

Nu har vi öppnat portarna till nya Högalidens förskola i norra Mölndal. Förskolan är den första i Västsverige att Svanenmärkas.

Högalidens förskola


På Högalidens förskola vill vi att varje barn skall mötas utifrån sina förutsättningar, behov och intressen. Vi arbetar med miljön som en tredje pedagog, och hos oss får barnen tillsammans med en medforskande, inlyssnande personal skapa en lärande miljö full med nyfikenhet, glädje och upptäckarlust.

I Norra Mölndal har förskolorna en gemensam vision: ”Norra Mölndals förskolor präglas av kreativitet där självständigt tänkande barn sätter vi:et i fokus med en tro på en hållbar framtid”.

Värme, förtroende, tillit och respekt

Förskolorna i Norra Mölndal har ett gemensamt fokus på att utveckla det relationella förhållningssättet. Detta innebär att vi strävar efter en utbildning som består av att skapa värme, förtroende, tillit och ömsesidig respekt.

För oss är det viktigt med hållbarhets perspektiv utifrån relationer, miljö och hälsa. Förskolan har eget tillagningskök och kock.

Relaterad information

Plan mot kränkande behandling

Kontakt

Högalidens förskola
Högalidsgatan 2
431 38 Mölndal
031-315 15 12 Rektor
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Högalidens förskola

Monica Kable
Rektor
Krokslätts förskola
Högalidens förskola

Dela på:

Senast uppdaterad