Höganäs förskola

På vår förskola erbjuder vi dig och ditt barn en trygg, lugn och utvecklande verksamhet som skapar goda förutsättningar för ditt barns lärande och omsorg.

Till sommaren stänger Höganäs förskola. Den nuvarande verksamheten kommer då att flytta till Sinntorps förskola. På grund av detta går det inte längre att ansöka om förskoleplats på Höganäs förskola.

Barn utvecklas och lär genom lek och samspel med andra barn, därför får leken ett stort utrymme hos oss. Vi utformar innemiljön efter barnens lekar och det är barnens behov och intressen som styr verksamheten. Vi erbjuder ditt barn aktiviteter i mindre och större grupper både inne och ute.

Två förskolor - en enhet

Tillsammans med Sinntorps förskola ingår vi en enhet och har en gemensam rektor. Vi jobbar utifrån förskolans läroplan och vår verksamhetsplan. Vi vill på båda våra förskolor erbjuda dig och ditt barn en trygg, utmanande och utvecklande miljö där varje enskild individ bemöts utifrån sina unika förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid arbetet med normer och värden och värnar respekt för olikheter.

Oavsett vilken förskola du väljer för ditt/dina barn så möter du som vårdnadshavare en professionell verksamhet och ett gott bemötande.

På Höganäs förskola finns två avdelningar, Lingontuvan och Smultron. Båda avdelningarna är 1-5 års grupper, så kallade syskongrupper.

Vi strävar efter att ge ditt barn:

  • sång och musik glädje varje dag.
  • många tillfällen till gymnastik och rörelse.
  • möjlighet till vila och avslappning med hjälp av bland annat
  • utevistelse varje dag på gården eller i skogen.
  • utlopp för sin kreativitet och experimenterande med hjälp av färg, form och experiment

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad