Höganäs förskola

På vår förskola erbjuder vi dig och ditt barn en trygg, lugn och utvecklande verksamhet som skapar goda förutsättningar för ditt barns lärande och omsorg.

Barn utvecklas och lär genom lek och samspel med andra barn, därför får leken ett stort utrymme hos oss. Vi utformar innemiljön efter barnens lekar och det är barnens behov och intressen som styr verksamheten. Vi erbjuder ditt barn aktiviteter i mindre och större grupper både inne och ute

Tre förskolor - en enhet

Tillsammans med Barnsjövägens förskola och Fågelstens förskola ingår vi en enhet och har en gemensam förskolechef. Vi jobbar utifrån förskolans läroplan och vår verksamhetsplan.

På Höganäs förskola finns två avdelningar, Lingontuvan och Smultronstället. Vi strävar efter att ge ditt barn

  • sång och musikglädje varje dag.
  • många tillfällen till gymnastik och rörelse.
  • möjlighet till vila och avslappning med hjälp av bland annat  barnmassage.
  • utevistelse varje dag på gården eller i skogen.
  • utlopp för sin kreativitet och experimenterande med hjälp av färg, form och experiment


Plan mot kränkande behandling

Kontakt

Höganäs förskola
Dälavägen 46
437 35 Lindome
031-315 15 37 Höganäs förskola
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Höganäs förskola

Yvonne Ljungström
Rektor
Barnsjövägens förskola
Höganäs förskola
Fågelstens förskola

Dela på:

Senast uppdaterad