Natur och miljö på Höganäs förskola

Vi rör oss mycket ute i skogen, naturen och i vår närmiljö.

Leken i skogen främjar fantasin och motoriken.

I skogen får barnen möjlighet till större ytor. De äldre barnen går en ”Hitta Vilse kurs”, där dom lär sig hur man klarar sig i skogen.

Miljömål

  • Få barnen att förstå sammanhang i naturen
  • Få barnen att känna sig trygga i naturen
  • Att med hjälp av naturen förstå matematik och matematiska begrepp
  • Att använda material från skogen i leken och i skapande verksamhet
  • Visa barnen hur vi kan påverka vår närmiljö och göra den trivsam

Relaterad information

Kontakt

Höganäs förskola
Dälavägen 46
437 35 Lindome
031-315 15 37 Rektor
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Höganäs förskola

Yvonne Ljungström
Rektor
Barnsjövägens förskola
Höganäs förskola
Fågelstens förskola

Dela på:

Senast uppdaterad