Natur och miljö på Höganäs förskola

Vi rör oss mycket ute i skogen, naturen och i vår närmiljö.

Leken i skogen främjar fantasin och motoriken.

I skogen får barnen möjlighet till större ytor. De äldre barnen går en ”Hitta Vilse kurs”, där dom lär sig hur man klarar sig i skogen.

Miljömål

  • Få barnen att förstå sammanhang i naturen
  • Få barnen att känna sig trygga i naturen
  • Att med hjälp av naturen förstå matematik och matematiska begrepp
  • Att använda material från skogen i leken och i skapande verksamhet
  • Visa barnen hur vi kan påverka vår närmiljö och göra den trivsam

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad