Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Jollens förskolas profil

På Jollens förskola är vår målsättning är att skapa en harmonisk barngrupp där trygghet, glädje, lek och lärande är nyckelorden. Vi menar att tryggheten är en grund för lärande och utveckling.

Genom ett nära samarbete med dig som förälder skapar vi förutsättningar för att du och ditt barn ska känna trygghet. Vår atmosfär är lugn och vi vill att det ska vara roligt att komma till oss.

Vårt pedagogiska förhållningssätt är TILLTRO till det kompetenta barnet:Trygghet, Individuell utveckling, lustfyllt lärande,  Lek,  Tillit,  Respekt,  Obegränsad utmaning

Hos oss ges leken stort utrymme under dagen. Vi menar att den sociala kompetensen lägger grunden för det livslånga lärandet. I leken får barn möjlighet att utforska omvärlden och bearbeta erfarenheter och upplevelser. Leken stimulerar barnens fantasi, kreativitet, språkutveckling, problemlösningsförmåga, samspel och samarbetsförmåga.

Som en del i arbetet kring lek arbetar vi ständigt med att förändra våra lärandemiljöer för att stimulera barnens lek och lärande. Detta gäller både inomhus- och utomhusmiljön. I lärandemiljöerna skapar vi möjligheter för varje enskilt barn att utvecklas.

Vi arbetar med social kompetens genom:

  • Projektarbeten
  • Samlingar
  • Musik och rörelse
  • Skapande verksamhet
  • Språk och matematik
  • Natur och miljö
  • Digitala verktyg

Kontakt

Jollens förskola
Peppareds torg 10
431 50 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Jollens förskola

Camilla Stenman Svensson
Förskolechef
Gundefjällets förskola
Jollens förskola
Ängens förskola
0707-69 01 48
camilla.stenman-svensson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 15.10