Katrinebergs förskola

Vi arbetar med sagan som grund för lärande. En väl utvald saga ligger som grund för ett årslångt temaarbete, där alla barn och pedagoger är inkluderade. Vi låter barnens nyfikenhet och intressen visa vägen i temaarbetet. Man lär när man har roligt och roligt DET har vi.

Låg, gul träbyggnad och grönskande skolgård med rutschkana, sandlåda och lekredskap

Temainriktat arbetssätt

Vi har fem avdelningar och ligger i kanten av skolskogen och granne med näridrottsplatsen. Genom material, upplevelser och stimulerande läromiljöer skapar vi kreativa läroprocesser där vi utgår från barnens tankar och utmanar dem vidare.

Utveckling, medforskande, samlärande, engagemang, lekfullhet och glädje. Vi arbetar temainriktat och delar in barnen i mindre grupper så att barnens förutsättningar, behov och intressen kan styra verksamhetens innehåll.

Leken

Hos oss har leken en central betydelse för barns lärande. Det är genom leken barnen utforskar sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter och kommunicerar med andra. Genom leken utvecklas barn känslomässigt,socialt och intellektuellt.

Genom att barnen möts på olika sätt och i olika sammanhang ger vi dem möjlighet att förstå hur andra tänker och de uppmuntras att samarbeta och hjälpa varandra. Uppleva gruppens styrka och hur olika individer bidrar på olika sätt.

För oss är det viktigt att ditt barn minns sin tid hos oss med lust och glädje.

Relaterad information

Kontakt

Katrinebergs förskola
Måldomargatan 10
431 62 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Katrinebergs förskola

Susanna Bosson
Rektor
Broslätts förskola
Katrinebergs förskola
031 – 315 20 39

Dela på:

Senast uppdaterad