Informations- och kommunikationsteknik, IKT, på Katrinebergs förskola

Barnen får erfarenheter av förskolans digitala verktyg såsom iPad och smart-tv. Barnen använder verktygen som kreatörer och producenter. Målet är att den pedagogiska dokumentationen sker i Unikum (lärplattform).

Unikum

Här visar vi på lärsituationer där flera barn ingår i ett sammanhang. I Unikum kan alla föräldrar på avdelningen gå in och läsa.

Lärlogg

Målsättningen med vår dokumentation är att synliggöra barns kunskapssökande och olika kompetenser, barnens förståelse för deras omvärld, deras utveckling och vårt förhållningssätt.

Relaterad information

Kontakt

Katrinebergs förskola
Måldomargatan 10
431 62 Mölndal
031-315 20 39 Katrinebergs förskola
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Katrinebergs förskola

Zandra Jonasson
Rektor
Broslätts förskola
Katrinebergs förskola

Dela på:

Senast uppdaterad