Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

Barnen får erfarenheter av förskolans digitala verktyg såsom iPad och smart-tv. Barnen använder verktygen som kreatörer och producenter. Målet är att den pedagogiska dokumentationen sker i Unikum (lärplattform).

Unikum

Här visar vi på lärsituationer där flera barn ingår i ett sammanhang. I unikum kan alla föräldrar på avdelningen gå in och läsa.

Lärlogg

Målsättningen med vår dokumentation är att synliggöra barns kunskapssökande och olika kompetenser, barnens förståelse för deras omvärld, deras utveckling och vårt förhållningssätt.

Relaterad information

Kontakt

Katrinebergs förskola
Måldomargatan 10
431 62 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Katrinebergs förskola

Massumeh Salehnamadi
Tf. förskolechef
Broslätts förskola
Katrinebergs förskola
0708-62 86 86
massumeh.salehnamadi@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-11-19 10.17