Katrinebergs förskolas profil

Vi arbetar  med sagan som grund för lärande.

Sagan

Genom sagan erbjuds läromöjligheter och utmaningar med läroplanen som grund. Sagan bearbetas med mångfald och berikas med barnens egna idéer och upptäckter. Sagan stimulerar barnens naturlig nyfikenhet, grunden för kreativitet och problemlösning.

Högläsning och berättande i en litterär miljö, med eget bibliotek och en mångfald av böcker inom räckhåll för barnen.

Fantasi

Rollspel,handdockor och pop-up figurer för temat framåt under året och utmanar barnens fantasi och tankar. Fantasier är grunden till alla nya idéer och upptäckter.

Barnens utveckling

Barnen inspireras i sin utveckling och sin kreativitet genom estetiska läroprocesser såsom skapande, musik, drama och informations- och kommunikationsteknik. Barnen får känna att deras kunskaper, erfarenheter och resurser får utvecklas och tas till vara i verksamheten.

Relaterad information

Kontakt

Katrinebergs förskola
Måldomargatan 10
431 62 Mölndal
031-315 20 39 Rektor
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Katrinebergs förskola

Zandra Jonasson
Rektor
Broslätts förskola
Katrinebergs förskola

Dela på:

Senast uppdaterad