Miljöarbete på Krokslätts förskola

På Krokslätts förskola jobbar vi aktivt  med miljön och är miljöcertifierade genom Grön flagg, HSR.

Grön flagg

Grön flagg innebär att man aktivt jobbar med miljö och hälsa som ska förankras i den dagliga verksamheten. Det är lärande för en hållbar utveckling. Vårt uppdrag Grön flagg stämmer väl överens med vår läroplan som dels framhäver att

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-  och naturvårdsfrågor, hälsa och välbefinnande. Att ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet.
Lpfö 98

Våra arbetsområden är:

  • Skräp och avfall
  • Livsstil och hälsa
  • Djur och natur.

 

Kontakt

Krokslätts förskola
Berghemsgatan 4
431 37 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Krokslätts förskola

Monica Kable
Rektor
Krokslätts förskola
Högalidens förskola
031-315 15 12

Dela på:

Senast uppdaterad