Kyrkängens förskola

På Kyrkängens förskola finns det två avdelningar, Gullvivan och Vitsippan. På båda avdelningarna vistas barn i åldrarna 1-5 år.

Om förskolan

På Kyrkängens förskola finns det två avdelningar, Gullvivan och Vitsippan. På båda avdelningarna vistas barn från åldrarna 1-5 år. Vår förskola erbjuder barnen möjligheter att lära och utvecklas tillsammans genom kreativitet, fantasi och lek. Vi erbjuder barnen undervisning i en stimulerande och utforskande miljö med stort fokus på litteratur och språkutveckling.

På Kyrkängens förskola fylls barnens vardag med möjligheter till att utveckla relationer i lek och samspel samt att få en tillit till sin egen förmåga. I vår undervisning utgår vi från barnens nyfikenhet och intressen som skapar delaktighet och inflytande för varje barn i vår utbildning. Vi som medupptäckande pedagoger utforskar och upptäcker tillsammans med barnen det lilla och det stora i vardagen. Detta ger barnen möjlighet till inflytande och delaktighet i sin vardag.

Valås och Kyrkängens förskolor ingår i tillsammans i en enhet med gemensamt utvecklingsfokus och en gemensam rektor. Vi vill på båda våra förskolor erbjuda dig och ditt barn en trygg, utmanande och utvecklande miljö där varje enskild individ bemöts utifrån sina unika förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid arbetet med normer och värden och värnar respekt för olikheter.

Oavsett vilken förskola du väljer för ditt/dina barn så möter du som vårdnadshavare en professionell verksamhet och ett gott bemötande.

Språkutvecklande arbetssätt

Kyrkängens förskola är en litteraturdiplomerad förskola. Det innebär att vi i det dagliga arbetet ger barnen positiva upplevelser av böcker och läsning genom att vi använder oss av litteraturen och dess många olika uttryckssätt. Vi arbetar även utifrån en årslång saga, som barnen har röstat fram, den årslånga sagan löper som en röd tråd genom utbildningen.

En annan del av vårt språkutvecklande arbete handlar om att vi i samarbete med Mölndals stad har möjlighet att erbjuda våra familjer språkväskor att låna hem. Tanken med språkväskorna är att man tillsammans i familjen ska få möjlighet att uppleva böcker, spel, ljudböcker på sitt hemspråk. Språkväskorna innehåller språkutvecklande material på diverse olika språk, även på svenska och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.) Samtliga tre förskolor arbetar med TAKK, detta är väl synligt i våra verksamheter och ger oss ytterligare dimensioner i vårt arbete med språkutveckling.

Vi arbetar aktivt med att utveckla våra språk och läsmiljöer på förskolorna. I dessa miljöer finns det många olika berikande språkmaterial både i analog och digital form, såsom flanosagor, QR-sagor, böcker i analog och digital form samt på olika språk som barnen kan använda sig av. Vårt främsta verktyg när det gäller böcker i digital form är vårt digitala bibliotek Polyglutt.

Pedagogisk dokumentation

På våra förskolor arbetar vi aktivt med Pedagogisk dokumentation där Unikum är vår lärplattform. Varje förskola bloggar med fokus på utbildningen och varje barn har även sin individuella lärlogg i Unikum där ni kan följa era barns utveckling och lärande. Unikum fungerar även som en dokumentationsvägg både inom våra förskolor och mellan förskola och vårdnadshavare.

Digitalitet i förskolan

På våra förskolor finns det flera olika varianter av digitala verktyg, som skapar möjligheter för barnen att lära sig mer om teknik och digitalitet i förskolan. Vi använder oss bland annat av Ipads, bluebots (programmering), Smartboard och Green screen. Vårt mål är att barnen ska ges många möjligheter till att möta olika uttrycksformer där dessa verktyg är ett komplement på vägen till ett lustfyllt lärande.

Våra digitala verktyg används även till att möjliggöra informationssök på nätet tillsammans med barnen.

Miljöarbete

Samtliga förskolor arbetar med Grön Flagg, detta som ett led till att våra förskolor ska bli miljöcertifierade, utifrån Mölndals stads vision där vi vill vara en hållbar stad där vi växer och mår bra.

Förskolan strävar efter att ta tillvara på och återanvända återvinningsmaterial i verksamheten. Vi arbetar aktivt kring ”giftfri förskola” där vi har ett medvetet tänk kring inköp och vi ser även aktivt över våra material på förskolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på oss att bedriva ett målinriktat arbete för att främja barn och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Om trakasserier och kränkande behandling äger rum i eller i samband med verksamheten är vi skyldiga att utreda och åtgärda det inträffade.

Vi arbetar för alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter. Alla, både barn och vuxna ska känna sig trygga, accepterade och väl bemötta på förskolan.

Du kan läsa hela planen under relaterad information längre ner på sidan.

Film om Kyrkängens förskola

Relaterad information

Kontakt

Kyrkängens förskola
Kyrkängsvägen 39
437 36 Lindome

Postadress till förskolan
Mölndals stad
Kyrkängens förskola
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Kyrkängens förskola

Eva Rolander
Rektor
Kyrkängens förskola
Valås förskola
031-315 12 11

Dela på:

Senast uppdaterad