Kyrkängens förskola

Kyrkängens förskola är en trivsam förskola med två avdelningar på huset, Gullvivan och Vitsippan. På båda avdelningarna vistas barn som är mellan 1-5 år gamla.

Solig sommarbild på Kyrkängens förskola. Foto: Pernilla Johansson


Vi har ett gott samarbete mellan avdelningarna genom bland annat tvärgrupper med de äldsta barnen och gemensamma aktiviteter som vid lucia, midsommar samt återkommande sångsamlingar.

När du kliver in hos oss upptäcker du att spännande och lärorika experiment är en del av vår verksamhet, där bland annat naturvetenskap och matematik blir naturliga inslag i vardagen och den pedagogiska verksamheten.

Närhet till fantastisk skog och natur ger oss härliga möjligheter att tillsammans med barnen upptäcka, uppleva och utforska vår närmiljö.

På Kyrkängens förskola strävar vi efter att barnen lär sig tillsammans genom kreativitet, fantasi och samspel. Vi arbetar aktivt för att ge leken stort utrymme i vår verksamhet.

Tillsammans med barnen skapar vi tillgängliga och inspirerande lärmiljöer där barnen får möjlighet att växa och utvecklas, både som individer och i grupp.

Tillsammans med Valås och Sinntorps förskolor ingår Kyrkängen i en enhet med gemensam förskolechef och med ett nära samarbete mellan både våra respektive hus och avdelningar. Oavsett vilken förskola du väljer för ditt/dina barn så ska du som vårdnadshavare mötas av en professionell verksamhet och ett gott bemötande.

På våra förskolor utforskar och upptäcker barn tillsammans med sina pedagoger vilket också ger barnen möjlighet till inflytande och delaktighet i sin vardag.

Vi vill på våra förskolor erbjuda dig och ditt barn en trygg, lugn och utvecklande miljö där varje enskild individ bemöts utifrån sina unika förutsättningar.

Film om Kyrkängens förskola

Relaterad information

Kontakt

Kyrkängens förskola
Kyrkängsvägen 39
437 36 Lindome
031-315 12 11 Kyrkängens förskola
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Kyrkängens förskola

Eva Rolander
Rektor
Kyrkängens förskola
Sinntorps förskola
Valås förskola

Dela på:

Senast uppdaterad