Rävekärrs förskola

Rävekärrs förskola ingår i Glasberget, Ryet och Rävekärrs pedagogiska enhet. “Med fantasi och glädje i fokus ser vi varandras möjligheter i det livslånga lärandet” Det är vår gemensamma målbild som vi bygger vår utbildning.

Låg vit byggnad gömd i frodig grönska och ett hav av lekredskap

Varje dag möts barn och vuxna av trygghet, respekt, fantasi och glädje. Pedagogerna ser den enskilda individen och arbetar upplevelsebaserat där barnet efter egna förutsättningar får möjlighet att utveckla sina förmågor i fantasi och glädjefyllda sammanhang. Vi tar tillvara på barnets röst och nyfikenhet för att sträva efter en utbildning som är utvecklande, utmanande och lustfylld för att främja det livslånga lärandet.

Rävekärrs förskola flyttar i december 2024

Jullovet 2024 flyttar Rävekärrs förskola till nya adresser på Måldomargatan 5 och Åby Allé 65. Vårterminen 2025 börjar barnen alltså direkt på nya adresser. Du hittar information om flytten och vad den innebär här.

Våra grupper

Vi har åtta grupper, alla uppkallade efter namn ur sagans värld. Sex av grupperna ligger i samma byggnad och två grupper i en närliggande paviljong. Vi har tre stycken yngregrupper ca 1-3 år, tre stycken äldregrupper ca. 3-5 år samt två 1-5 årsgrupper.

Trygga relationer

För att barn ska kunna utvecklas och ta till sig det utbildningen erbjuder krävs trygghet och anknytning. Pedagoger och barn ägnar mycket tid åt att lära känna varandra och kamrater för att utveckla en trygg relation. Vi strävar efter att varje enskild individ som befinner sig i vår utbildning ska känna sig hörd, sedd och respekterad för sin person. Varje barn ska få möjlighet att känna sig som en del av gruppen, samtidigt som de utifrån sin förutsättning utvecklar förmågan att ta hänsyn till andra. Pedagoger strävar efter att stärka barnets självständighet och tillit till den egna förmågan, samtidigt betonar och synliggör vi med vår närvaro att det alltid finns en trygghet att luta sig mot.

Kamratskap

Barn lär av och med varandra. Vi arbetar mycket med att utveckla socialt samspel och ett demokratiskt förhållningssätt där allas lika värde är i fokus. Lek, lärande och omsorg blir hos oss en helhet genom att pedagoger och barn tar tillvara på och ser alla tillfällen under dagen som ett lärtillfälle där barn kan mötas på sina och gemensamma villkor.

Leken

Leken öppnar upp dörrar för barn och pedagoger att kliva in i en oändligt stor värld fylld av fantasi, spänning och glädje. Leken är barnens arena för att vidare utforska sin omvärld, bearbeta intryck och erfarenheter. Vi ser till barngruppens intresse, nyfikenhet, reflektioner och behov för att kontinuerligt arbeta med föränderliga lärmiljöer där vi tillsammans kan ge ny energi till material och inspirera till nya lekar och nytt utforskande. Vi ger alla individer möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i sin undervisning, lek och utbildning genom att ta tillvara på det barnen uttrycker och känner verbalt och icke verbalt.

Pedagogens roll

Hos oss ser vi att pedagogens roll är en viktig aspekt för att skapa trygghet och stärka barnet i ett JAG-utforskande och utveckla kamratrelationer. Pedagogerna är deltagande i fantasivärlden på barnens villkor, där vi skapar utrymme för den enskilda individen att bearbeta händelser, känslor och situationer. Vi strävar efter att skapa trygga, lekfulla och lustfyllda möten där alla erbjuds möjlighet till utveckling och utmaning.

Öppet hus

Välkomna att besöka våra lokaler och att träffa oss i personalgruppen. Du får möjlighet att lära känna oss, vår verksamhet och får tillfälle att ställa dina frågor. Välkommen!

  • När måndag den 5 februari och måndag den 22 april.
  • Tid klockan 10.00. 
  • Anmälan sker till rektor Petra Dahlén.

Relaterad information

Kontakt

Rävekärrs förskola
Fågelbergsgatan 4-6
431 33 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Rävekärrs förskola

Petra Dahlén
Rektor
Rävekärrs förskola
031-315 32 06

Dela på:

Senast uppdaterad