Rävekärrs förskolas profil

På Rävekärrs förskola arbetar vi med ett temainriktat arbetssätt där vi utgår från en gemensam saga, som skapar en röd tråd i alla olika processer som pågår i undervisningen.

Tematiskt arbetssätt

Läroplan för förskolan ligger som grund i arbetet och med hjälp av sagan vävs alla delar in på ett lustfyllt och lärorikt sätt. Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande experimenterande lek och lärande.

Litteraturdiplomerad förskola

Vi arbetar för att bli en litteraturdiplomerad förskola. Det innebär att förskolan använder bokens möjligheter i det dagliga arbetet. Vi ger barnen positiva upplevelser av böcker och läsning i lustfyllda läsmiljöer och förskolan arbetar medvetet med språkutveckling.

Vi samverkar aktivt med biblioteket som, bland annat, vägleder oss vid inköp av barnlitteratur och bokbussen kommer till besök till förskolan en gång i månaden.

TAKK

Pedagogerna på Rävekärrs förskola har utbildat sig i och arbetar med TAKK, " tecken som kompletterande och alternativ kommunikation". TAKK konkretiserar och stärker den talade språkutvecklingen och det gör man bland annat med tecken och bildstöd i verksamheten.

Digitala verktyg

I alla grupper finns det iPads och smart-TV. Vi har även en Smartboard samt projektor. Vi strävar efter att barnen använder de digitala verktygen på ett kreativt sätt och vi skapar förutsättningar för att barnen blir producenter och kritiska användare. Den digitala dokumentationen ger oss möjlighet att tillsammans med barnen reflektera över lärprocesser och på så sätt föra arbetet vidare.

Kontakt

Rävekärrs förskola
Fågelbergsgatan 4-6
431 33 Mölndal
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Rävekärrs förskola

Petra Dahlén
Rektor
Rävekärrs förskola

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-22 16.18