Rävekärrs förskolas profil

På Rävekärrs förskola arbetar vi med ett temainriktat arbetssätt där vi utgår från en gemensam saga, som skapar en röd tråd i alla olika processer som pågår i undervisningen.

Tematiskt arbetssätt

Läroplan för förskolan ligger som grund i arbetet och med hjälp av sagan vävs alla delar in på ett lustfyllt och lärorikt sätt. Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande experimenterande lek och lärande.

Litteraturdiplomerad förskola

Vi är en litteraturdiplomerad förskola. Det innebär att förskolan använder bokens möjligheter i det dagliga arbetet. Vi ger barnen positiva upplevelser av böcker och läsning i lustfyllda läsmiljöer och förskolan arbetar medvetet med språkutveckling.

Vi samverkar aktivt med biblioteket som, bland annat, vägleder oss vid inköp av barnlitteratur och bokbussen kommer till besök till förskolan en gång i månaden.

TAKK

Pedagogerna på Rävekärrs förskola har utbildat sig i och arbetar med TAKK, " Tecken som kompletterande och alternativ kommunikation". TAKK konkretiserar och stärker den talade språkutvecklingen och det gör man bland annat med tecken och bildstöd i verksamheten.

Digitala verktyg

På alla avdelningar finns det en smart tv, projektor och iPads. Vårt mål är att är att barnen skall ges många möjligheter till att möta olika uttrycksformer och där är dessa hjälpmedel och komplement på vägen till ett lustfullt lärande.

De digitala verktygen används mycket till att dokumentera genom bild och film. Med hjälp av bilder och filmer kan barn och pedagoger återvända till olika lärsituationer för att reflektera och gemensamt fördjupa lärandet.

Barnen söker också information tillsammans med pedagoger på nätet men även mycket ljud och musik som används i lek och upplevelser.

Ibland använder barnen appar tillsammans med pedagoger för att leka in färger, siffror, former, mönster och bokstäver. Men det är precis som i alla andra situationer, pedagogens uppgift att plocka upp barnens tankar, leda diskussionen framåt om det behövs, ställa frågor och utmana deras tänkande. Detta för att de riktigt lärande situationerna skall kunna uppstå.

Kontakt

Rävekärrs förskola
Fågelbergsgatan 4-6
431 33 Mölndal

Postadress till förskolan
Mölndals stad
Rävekärrs förskola
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Rävekärrs förskola

Petra Dahlén
Rektor
Rävekärrs förskola
031-315 32 06

Dela på:

Senast uppdaterad