Ryets förskolas profil

Vi arbetar tematiskt med sagor som grund för barns utveckling och lärande.

Sagan som utgångspunkt för lärandet

För att tydligt koppla ihop litteraturprofil med vår utbildning och undervisning arbetar vi med en årslång saga. Sagan är den röda tråden i lärprocesser och är en metod för pedagoger att synliggöra deras medvetna arbete med läroplan och barnkonventionen i sin undervisning. Vårt arbete med sagan utgår alltid från barnens röster, åsikter, reflektioner, nyfikenhet och intresse för det som sker.

Vårt arbete med sagan speglas i lärmiljöer inomhus och utomhus. Lärmiljöer är inspirerade av sagan och föränderliga.Vi har en uppstartsteater där pedagoger klär ut sig eller skapar karaktärer från sagan. Under läsåret samlas alla på förskolan för att ta del av nya händelser genom estetiska uttryckssätt. Ett arbetssätt som främjar fantasi, glädje och lärandet.

Tecken som kompletterande och alternativ kommunikation, TAKK

Pedagogerna på Ryets förskola har utbildat sig i och arbetar med TAKK, "tecken som kompletterande och alternativ kommunikation". TAKK är en kompletterande metod för att stärka den verbala språkutvecklingen. Det innebär att pedagoger och barn arbetar med tecken och bildstöd i vardagen. Vi vill erbjuda alla barn på förskolan möjligheten att göra sin röst hörd utifrån sin egen förmåga. Alla kommunicerar och med TAKK uppmärksammar vi barn på att den icke-verbala kommunikationen är lika viktig som den verbala.

Kontakt

Ryets förskola
Brunnsgatan 67
431 34 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Ryets förskola

Liselotte Bitsch
Rektor
Glasbergets förskola
Ryets förskola
031-315 21 42

Dela på:

Senast uppdaterad