Sinntorps förskola

På Sinntorps förskola strävar vi efter att barnen lär sig tillsammans genom kreativitet, fantasi och samspel. Vi arbetar aktivt för att ge leken stort utrymme i vår verksamhet. 

Sommarbild från Sinntorps förskolas lekplats. Foto: Tara Jamal Ali

Om oss

Sinntorp bildar tillsammans med Höganäs förskola en enhet med gemensamt utvecklingsfokus och en gemensam rektor. Vi vill på båda våra förskolor erbjuda dig och ditt barn en trygg, utmanande och utvecklande miljö där varje enskild individ bemöts utifrån sina unika förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid arbetet med normer och värden och värnar respekt för olikheter.

Oavsett vilken förskola du väljer för ditt/dina barn så möter du som vårdnadshavare en professionell verksamhet och ett gott bemötande.

Sintorps förskola har en litteraturprofil.

Maten på förskolan

Vi har eget tillagningskök med vår duktiga kock Anna som serverar mat som både barn och pedagoger uppskattar. Tillsammans med Anna så arbetar vi med måltidspedagogik, en metod som stimulerar barnens nyfikenhet och intresse för mat. Tillsammans vill vi uppnå en lustfylld inställning till mat och locka våra barn att testa nya smaker. Det finns möjlighet att följa Anna och hennes matlagning på Instagram via: sinntorpsforskola_koket.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Detta innebär att vi har krav på oss att bedriva ett målinriktat arbete för att främja barn och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Om trakasserier och kränkande behandling äger rum i eller i samband med verksamheten är vi skyldiga att utreda och åtgärda det inträffade.

Vi arbetar för alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter. Alla, både barn och vuxna ska känna sig trygga, accepterade och väl bemötta på förskolan.

Film från Sinntorps förskola

Relaterad information

Kontakt

Sinntorps förskola
Konditorivägen 67
437 33 Lindome

Postadress till förskolan
Mölndals stad
Sinntorps förskola
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Sinntorps förskola

Dela på:

Senast uppdaterad