Miljöarbete på Sinntorps förskola

På vår förskola arbetar vi med Grön Flagg. Detta innebär att vi är en miljöcertifierad förskola utifrån Mölndals stads vision där vi vill vara en hållbar stad där vi växer och mår bra.

Förskolan arbetar utifrån Grön Flaggs mål och strävar efter att ta tillvara på och återanvända återvinningsmaterial i verksamheten. Vi arbetar aktivt kring ”giftfri förskola” där vi har ett medvetet tänk kring inköp och vi ser även aktivt över våra material på förskolan.

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad