Pedagogisk dokumentation

På våra förskolor arbetar vi aktivt med pedagogisk dokumentation där Unikum är vår lärplattform.

Den pedagogiska dokumentationen sker dels genom avdelningsbloggar men vi arbetar även med individuella lärloggar för barnen. I dessa forum fokuserar pedagogerna i första hand på dokumentation av lärprocesserna som sker på förskolan. Unikum fungerar även som en dokumentationsvägg både inom förskolorna och mellan förskola och vårdnadshavare.

På våra förskolor finns det flera olika varianter av digitala verktyg. Bland annat ipads, Blue-bots (programmering), Smartboard och Green screen. Vårt mål är att barnen ska ges många möjligheter till att möta olika uttrycksformer där dessa hjälpmedel är ett komplement på vägen till ett lustfyllt lärande.

Våra digitala verktyg används också till att möjliggöra informationssök på nätet tillsammans med barnen.

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.
Läroplan förskolan Lpfö 98. reviderad 2010

Kontakt

Sinntorps förskola
Konditorivägen 67
437 33 Lindome
Fler kontaktuppgifter

Karta, Sinntorps förskola

Eva Rolander
Rektor
Kyrkängens förskola
Sinntorps förskola
Valås förskola
0707-69 01 32
eva.rolander@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-22 11.16